2 maart 2018Terbeschikkingstelling wifi op vakantiepark belast met 6% btw

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat het ter beschikking stellen van wifi door de exploitant van een vakantiepark belast is met 6% btw. De levering van flessengas is daarentegen belast tegen het btw-tarief van 21%.

Feiten

Een fiscale eenheid exploiteert een vakantiepark met circa 320 vakantiebungalows. Een gedeelte van het park is ingericht als kampeerterrein. Zij biedt haar gasten tegen betaling wifi aan. Tevens kunnen de gasten in een winkel op het vakantiepark flessengas kopen. In het geschil is welk btw-tarief van toepassing is op de terbeschikkingstelling van wifi en de levering van flessengas.

Rechtbank

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het ter beschikking stellen van wifi opgaat in de verhuur van de vakantiebungalows. Volgens de rechtbank is de dienst onlosmakelijk verbonden met de huur van de vakantiebungalow en kan de dienst praktisch gezien niet los van de verhuur van de vakantiebungalow plaatsvinden. De rechtbank stelt dat de wifi eraan bijdraagt dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het verblijf in de vakantiewoning. De rechtbank overweegt daarbij verder nog dat wifi inmiddels zo gewoon en algemeen is geworden, dat niet gezegd kan worden dat de wifi voor de klant een doel op zich is, net zo min als andere bijkomende diensten als stromend water, elektriciteit en een televisie. Dat de fiscale eenheid er in de desbetreffende periode voor koos de wifi afzonderlijk aan te bieden en te factureren leidt niet tot een ander oordeel. Daarbij is volgens de rechtbank ook van belang dat de wifi niet ergens anders dan in de vakantiewoning te gebruiken is en dat de vergoeding voor de wifi een relatief klein bedrag is.

Voor flessengas komt de rechtbank tot een ander oordeel. Het leveren van flessenglas moet volgens de rechtbank als een afzonderlijke prestatie worden beschouwd. De rechtbank wijst hierbij op het arrest van de Hoge Raad van 20 april 1988. Er is geen sprake van gas dat uitsluitend ter plaatse wordt gebruikt. Feitelijk is het mogelijk dat niet-campinggasten gas kopen. Gasten kunnen daarnaast gedeeltelijk volle flessen na afloop van het verblijf meenemen.

De vraag hoe samengestelde prestaties voor de btw moeten worden geduid is een feitelijke vraag. Hoewel het toetsingskader – het CPP-arrest van het HvJ – duidelijk is, is het toepassen van deze ‘CPP-criteria’ in de praktijk niet altijd gemakkelijk. De rechter moet namelijk achterhalen waar het de modale afnemer – in dit geval de huurders van de vakantiebungalow en campinggasten – om te doen is. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat de wifi onlosmakelijk verbonden is met de huur van de vakantiebungalow. Hierbij hecht de rechtbank belang aan het feit dat wifi inmiddels zo gewoon en algemeen is geworden, de wifi niet ergens anders dan in de vakantiewoning te gebruiken is en de vergoeding voor wifi relatief laag is. Dat de rechtbank ook overweegt dat het niet aanwezig zijn van wifi leidt tot minder boekingen is naar onze mening echter een aanwijzing dat de aanwezigheid voor de gasten wel een doel op zich is. Ook de afzonderlijke vergoeding duidt daarop. Wij achten het daarom niet uitgesloten dat een andere rechter op dit punt tot een ander oordeel komt. Het oordeel dat de levering van flessenglas een afzonderlijke prestatie is achten wij juist, omdat flessen die niet helemaal leeg zijn mee naar huis genomen kunnen worden en campinggasten het flessengas ook zelf kunnen meenemen. Dat de rechtbank in dit kader ook waarde hecht aan de theoretische mogelijkheid dat een niet-campinggast in de winkel flessengas koopt vinden wij geen sterk argument. Bij de CPP-toets gaat het immers om de modale afnemer en dat lijkt ons in deze zaak de campinggast te zijn die in de winkel het flessengas koopt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op