20 mei 2019Terbeschikkingstelling van tankkaarten is vrijgesteld

Feiten

Vega International houdt zich bezig met het rechtstreekse vervoer van bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens en bussen) van de fabriek naar de klant. De vervoerde voertuigen worden volgetankt met behulp van tankkaarten. Vega International voorziet alle ondernemingen binnen de Vega-groep van tankkaarten van verschillende leveranciers. Voor de transacties waarvoor deze tankkaarten worden gebruikt, reikt Vega International facturen uit aan de ondernemingen binnen de groep, waaronder Vega Poland, met een opslagpercentage van 2%. Vega International heeft verzocht om teruggaaf van de btw en dit verzoek is door de Poolse Belastingdienst niet gehonoreerd. De Poolse recht heeft vervolgens een prejudiciële vraag gesteld in deze zaak.

HvJ

Het HvJ heeft geoordeeld dat het ter beschikking stellen van tankkaarten door Vega International aan Vega Poland, en haar andere dochtermaatschappijen, moet worden gekwalificeerd als een van de btw-heffing vrijgestelde verlening van krediet. Volgens het HvJ kwalificeert de handeling die Vega International verricht jegens Vega Poland niet als ‘levering van goederen’ en is er sprake van een dienst. Het HvJ acht daarbij van belang dat Vega International een opslag van 2% in rekening brengt. Het HvJ stelt dat Vega International een financiële dienst verricht in de vorm van voorafgaande financiering van de aankoop van de brandstof. Vega International handelt als een gewone financiële of kredietinstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op