8 september 2020Terbeschikkingstelling sportzalen door gemeente aan sportscholen met kasrondje niet onder bezwarende titel

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat bij de terbeschikkingstelling van sporthallen tegen vergoeding door een gemeente aan basisscholen waarbij die vergoeding d.m.v. een subsidie weer aan de scholen wordt teruggegeven (een zogenoemd ‘kasrondje’) geen sprake is van belastbare handelingen. Om die reden bestaat ter zake van deze ter beschikking stelling van de sporthallen geen recht op btw-aftrek voor de gemeente. Naar mijn mening is deze uitkomst geen verrassing, omdat – gelet op de gehele rechtsbetrekking – in wezen geen vergoeding is bedongen tussen de gemeente en de basisscholen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op