9 april 2015Terbeschikkingstelling sportvelden door gemeente belast met 6% btw

Bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties is de grens tussen btw-vrijgestelde verhuur en het met 6% btw belaste gelegenheid geven tot sportbeoefening soms lastig te bepalen. Een voorbeeld hiervan is de terbeschikkingstelling van sportvelden door de gemeente aan sportverenigingen. Het belang van de toepassing van het 6%-tarief is gelegen in het recht op btw-aftrek voor de gemeente ter zake van de kosten die toerekenbaar zijn aan de sportvelden, zoals de onderhoudskosten. Recent heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de gemeentelijke terbeschikkingstelling van sportvelden belast is met 6% btw.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. De gemeente stelt meerdere voetbalvelden tegen vergoeding ter beschikking aan sportverenigingen. De gemeente heeft geen schriftelijke gebruikers- of huurovereenkomsten gesloten. Wel heeft de gemeente voorwaarden geformuleerd op grond waarvan de gemeente het gebruik van de voetbalvelden toestaat voor de wedstrijden en trainingen waaraan de sportvereniging deelneemt of die zij onder haar verantwoordelijkheid organiseert. Het wekelijkse onderhoud van de voetbalvelden (grasmaaien) en de wekelijkse controle van de accommodatie op legionella is voor rekening van de gemeente, maar het verzorgen van de netten, het kalken van lijnen en overig onderhoud van de speelvelden zijn voor rekening van de vereniging. De kosten van elektriciteit, gas en water en lasten die op de gebruikte voetbalvelden worden geheven zijn voor rekening van de gemeente. De verenigingen zijn verplicht om trainingsdoeltjes en andere obstakels na gebruik van het veld te verwijderen in verband met het wekelijkse maaiwerk. Ter zake van deze terbeschikkingstelling is de gemeente btw-ondernemer.

In de aangifte over het derde kwartaal heeft de gemeente btw op aangifte voldaan, tegen de voldoening van btw tijdig bezwaar gemaakt en verzocht om een btw-teruggaaf van € 8.864 (in beroep verzoekt de gemeente om een teruggaaf van € 8.671). De inspecteur heeft deze teruggaaf niet verleend, omdat naar zijn mening sprake is van btw-vrijgestelde verhuur.

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente meer dan bijkomstige handelingen verricht naast de terbeschikkingstelling van de voetbalvelden en dat die handelingen worden verricht om een specifiek gebruik van de accommodatie -het gebruik van de voetbalvelden- mogelijk te maken. De rechtbank leidt dit af aan de beperkingen die de gemeente oplegt aan de verenigingen en de mate waarin de gemeente betrokken is bij het beheer van de sportaccommodaties. Naar het oordeel van de rechtbank duiden de feiten erop dat de gemeente actief zorgt voor het kunnen gebruiken van de sportaccommodaties voor sportdoeleinden en dat sprake is van een meeromvattende dienst dan verhuur. Dat de vereniging ook de voor de beoefening van de sport gebruikelijke werkzaamheden zelf verricht doet hieraan niet af. Steun voor dit oordeel vindt de rechtbank in de Toelichting op Tabel I. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van btw-vrijgestelde verhuur. In dat geval is niet in geschil dat sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De rechtbank beslist daarom dat de gemeente recht heeft op teruggaaf van € 8.671.

Uit deze uitspraak volgt dat het gelegenheid geven tot sportbeoefening door de rechtbank snel wordt aangenomen. Naar onze mening is dit terecht, omdat de btw-vrijstellingen in het algemeeen -en dus ook de btw-vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed- volgens vaste jurisprudentie van het HvJ beperkt moeten worden uitgelegd. Voor gemeenten is deze uitspraak gunstig, omdat niet veel nodig is om btw-belaste ‘verhuur plus’ te creëren. Hierdoor is over de vergoedingen die de verenigingen voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden betalen weliswaar 6% btw verschuldigd, maar hier staat volledige aftrek van de (veelal) 21% btw op de (aanleg- en onderhouds)kosten van de sportvelden tegenover. De ervaring leert dat de toepassing van het 6%-tarief per saldo voordeliger is dan de toepassing van de btw-vrijstelling. Voor meer informatie over het 6%-tarief voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening zie 7.8.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op