18 juli 2013Terbeschikkingstelling kinderdagcentrum belast met btw

Een natuurlijk persoon exploiteert een kinderdagcentrum. Het pand waarin  het kinderdagcentrum is gevestigd wordt gehuurd van een stichting. De exploitant van het kinderdagcentrum met een ander natuurlijk persoon, F, een overeenkomst tot verhuur van het kinderdagcentrum (inclusief personeel, klanten, speelgoed en inventaris) sluit per 1 februari 2011 voor de periode van 10 jaar. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor aansluitende optieperioden van vijf jaar. De huursom bedraagt € 6.875 per maand en moet telkens vooraf worden betaald. Op 1 februari 2015 heeft F het recht om de onderneming te kopen voor € 220.000. Ter zake van deze verhuur is geen btw berekend. De inspecteur heeft over 2011 en het eerste kwartaal van 2012 btw nageheven. Voor Rechtbank Den Haag is in geschil of dit terecht is.

Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van een eenmalige onbelast(bar)e overdracht van een onderneming als bedoeld in art. 37d Wet OB, maar van een doorlopende terbeschikkingstellingsdienst. Daarnaast is niet gebleken dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de btw-vrijstelling voor nauw met de kinderopvang samenhangende diensten. Ten slotte is volgens de rechtbank geen sprake van een met een eenmalige levering gelijkgestelde financial lease van het kinderdagcentrum, omdat de eigendom aan het einde van de overeenkomst niet overgaat en de termijnen niet overeenkomen met de verkoopwaarde van het kinderdagcentrum.

Voor deze uitspraak en meer informatie over de bijzondere btw-regeling voor de overdracht van ondernemingen zie 11.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op