16 maart 2012Terbeschikkingstelling dga aan assurantiebemiddelingskantoor belast met 19% btw

Diensten inzake (her)verzekering zijn vrijgesteld van btw-heffing. Deze btw-vrijstelling gaat echter niet zo ver dat ook de terbeschikkingstelling van een dga (met de benodigde diploma’s) aan een assurantiebemiddelingskantoor tegen een jaarlijkse vergoeding van € 125.000 hieronder valt. Naar het oordeel van Hof Leeuwarden is deze dienst belast met 19% btw. Deze btw is voor het assurantiebemiddelingskantoor in het geheel niet aftrekbaar (en dus kostprijsverhogend). Voor deze uitspraak en meer informatie over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor verzekeringsdiensten zie 8.3.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op