17 juli 2015Ten onrechte voldane verlegde btw op managementdiensten pro rata aftrekbaar

Volgens Rechtbank Den Haag mag een projectontwikkelaar die over ingekochte managementdiensten ten onrechte verlegde btw heeft voldaan, deze btw pro rata in aftrek brengen.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Twee beheer-B.V.’s houden ieder 50% van de aandelen houden in een B.V. die 100% van de aandelen houdt in een projectontwikkelings-B.V (hierna: de projectontwikkelaar). De projectontwikkelaar verricht btw-belaste en btw-vrijgestelde activiteiten en heeft managementdiensten van de beheer-B.V.’s afgenomen. De beheer-B.V.’s hebben op de facturen voor de managementdiensten ten onrechte de verleggingsregeling toegepast. De projectontwikkelaar heeft deze verlegde btw op aangifte voldaan en volledig in aftrek gebracht. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte, omdat de projectontwikkelaar ook btw-vrijgestelde activiteiten verricht. Voor Rechtbank Den Haag is in geschil of de inspecteur de volledige aftrek van de verlegde btw terecht heeft gecorrigeerd. 

De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat de projectontwikkelaar btw-belaste en btw-vrijgestelde activiteiten verricht, dat de managementkosten algemene kosten zijn en dat het aftrekpercentage conform het pro rata in 2008 85% en in 2009 40% bedraagt. De rechtbank stelt tevens vast dat de ter zake van de managementvergoedingen verschuldigde btw door de projectontwikkelaar als verschuldigde btw is aangegeven en oordeelt dat deze btw slechts pro rata aftrekbaar is. Dat de inspecteur de btw niet gecorrigeerd heeft bij de beheer-B.V.’s is onvoldoende om bij de projectontwikkelaar het in rechte te beschermen vertrouwen te wekken dat over deze kosten geen btw verschuldigd is, aldus de rechtbank. De rechtbank stelt de inspecteur daarom in het gelijk.

In de btw-richtlijn en de Wet OB is niet geregeld dat degene die ten onrechte verlegde btw aangeeft deze btw ook verschuldigd is. Dit is uitsluitend geregeld indien een ondernemer ten onrechte btw op een factuur vermeldt. Dit laat onverlet dat projectontwikkelaar in deze zaak wel ten onrechte btw op aangifte heeft voldaan over de managementdiensten van de beheer-B.V.’s. Dat de rechtbank oordeelt dat de projectontwikkelaar deze ten onrechte voldane btw pro rata in aftrek mag brengen, is naar onze mening niet juist. Immers, op grond van art. 15, lid 1, onderdeel c, 2° Wet OB is het recht op btw-aftrek beperkt tot de door hem (wettelijk) verschuldigde btw. In casu is de projectontwikkelaar wettelijk geen verlegde btw verschuldigd. Naar onze mening had de rechtbank derhalve moeten oordelen dat de projectontwikkelaar de verlegde btw in het geheel niet in aftrek had mogen brengen. De projectontwikkelaar had de ten onrechte op aangifte voldane btw over de managementdiensten ‘gewoon’ bij de inspecteur kunnen terugvragen en de inspecteur had de btw dienen na te heffen bij de beheer-B.V.’s die ten onrechte de verleggingsregeling hebben toegepast. Omdat de vijfjaarstermijn voor een verzoek om ambtshalve btw-teruggaaf inmiddels is verstreken, doet de projectontwikkelaar er verstandig aan om te berusten in deze uitspraak.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op