12 augustus 2015Ten onrechte btw nageheven over verlenen licentierechten aan Spaanse voetbalclubs

Een naheffingsaanslag voor btw die verschuldigd zou zijn uit de bedragen die ontvangen zijn voor het verlenen van licentierechten aan Spaanse voetbalclubs is onterecht opgelegd, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De diensten zijn namelijk niet belastbaar in Nederland. 

X B.V. heeft in de jaren 2007 tot en met 2009 bedragen ontvangen van ruim € 1,1 mio, € 790.000 en € 220.000 van Spaanse voetbalclubs als vergoeding voor aan die clubs verleende licentierechten die betrekking hadden op voetbalspelers van die clubs. Na aftrek van een vergoeding van 7% van de betreffende bedragen voor haar werkzaamheden, heeft X B.V. de bedragen doorbetaald aan de entiteiten C Ltd en C S.A. Na een boekenonderzoek heeft de inspecteur van de Belastingdienst in 2012 aan X B.V. een naheffingsaanslag opgelegd van ruim € 338.000, zijnde 19/119e van de bedragen die X B.V. van de Spaanse voetbalclubs heeft ontvangen, vermeerderd met heffingsrente. X B.V. heeft deze naheffingsaanslag niet betaald. In 2011 is zowel X B.V. als haar bestuurder, A B.V., ontbonden. In 2013 heeft de ontvanger X B.V. aansprakelijk gesteld voor de onbetaalde naheffingsaanslag. X B.V. meent echter dat de naheffingsaanslag ten onrechte is opgelegd en dat zij ten onrechte aansprakelijk is gesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in deze zaak geoordeeld dat de naheffingsaanslag ten onrechte is opgelegd en X B.V. hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. X B.V. heeft namelijk diensten, bestaande uit het verlenen van licentierechten, verricht voor Spaanse voetbalclubs, die kwalificeren als btw-ondernemers, zodat de dienst niet belastbaar is in Nederland, maar in Spanje (zie