28 april 2020Tegen vergoeding organiseren en coördineren ketenzorg geen btw-vrijgestelde extramurale zorg

Feiten

Een instelling coördineert en organiseert multidisciplinaire, chronische zorg op het gebied van Diabetes Mellitus type 2, COPD en hart- en vaatziekten voor patiënten van aangesloten huisartsen. Er zijn verschillende zelfstandige zorgverleners betrokken bij deze zorg. De instelling declareert de kosten van de multidisciplinaire, chronische zorg bij de zorgverzekeraar. Dit op basis van een DBC-tarief. Het DBC-tarief bestaat uit twee componenten: zorgkosten en overheadkosten. De overheadcomponent vormt de vergoeding voor de organisatie en coördinatie van de ketenzorg. Dit omvat onder meer kosten van kwaliteitsverbetering, nascholing van betrokken zorgverleners, de organisatie van de zorg en het verzamelen en bundelen van patiëntgegevens in een keteninformatiesysteem. De instelling behoudt de overheadcomponent en betaalt de zorgcomponent door aan de betreffende zorgverleners.

 

Procedure

 

Vanaf 1 januari 2016 geldt er een btw-vrijstelling voor de organisatie van de eerstelijns- en geboortezorg, waarmee btw-heffing vanaf dat moment niet langer aan de orde is. De inspecteur heeft aan de instelling btw-naheffingsaanslagen over de jaren 2010-2013 opgelegd. In geschil is of de medische vrijstelling geldt voor de diensten in de jaren 2010-2103.

 

Hoge Raad

 

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof en oordeelt dat de organisatie en coördinatie van de multidisciplinaire zorg (ketenzorg) btw-belast is. Volgens de Hoge Raad geldt de medische vrijstelling niet.

 

 Over de organisatie en coördinatie van ketenzorg is tot en met 2015 btw verschuldigd. Dit is in ieder geval als de werkzaamheden plaatsvinden door een instelling die samenwerkt met zelfstandig gevestigde zorgverleners. Naar onze mening geldt dat niet als de coördinatie door een zorgverlener zelf wordt verricht en daardoor onderdeel is van die zorg. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat de coördinatie en organisatie van eerstelijns- en geboortezorg zijn vrijgesteld van btw. Wij adviseren instellingen die ‘slechts’ ketenzorg organiseren en coördineren alsnog btw te voldoen over 2015 (lees: indien er nog geen btw is voldaan over 2015  door de betreffende instelling). De naheffing geldt voor 5 jaren, de naheffing over oudere jaren is vervallen (lees: voor 2015). Wij adviseren de betreffende instellingen, indien nodig, over de compensatie van de btw in overleg te treden met de zorgverzekeraar.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op