13 mei 2019Te late reactie op verzoek om informatie leidt niet tot het verlies van recht op btw-teruggaaf

Feiten

In dit arrest gaat het om een Duitse btw-ondernemer die tijdig een verzoek om teruggaaf van Franse btw heeft ingediend. De Franse fiscus heeft op grond van art. 20 lid 1 Richtlijn 2008/9/EG aanvullende informatie opgevraagd. Omdat de Duitse onderneming niet binnen de termijn van één maand als bedoeld in art. 20 lid 2 Richtlijn 2008/9/EG heeft gereageerd is het teruggaafverzoek afgewezen door de Franse Belastingdienst.

HvJ

Het HvJ heeft in deze zaak conform het advies van de A-G beslist dat de termijn van art. 20 lid 2 Richtlijn 2008/9/EG het recht op teruggaaf niet doet vervallen. Bij het instellen van rechtsmiddelen tegen de afwijzing van het teruggaafverzoek in de betreffende lidstaat kan het recht op btw-teruggaaf daarom alsnog onderbouwd worden door de aanvullende gegevens te verstrekken. Om echter een dergelijke (kostbare) procedure over de btw-teruggaaf te voorkomen is het niettemin zaak/raden wij aan ervoor te zorgen dat de informatie tijdig aangeleverd wordt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op