27 september 2012Succesvolle aanpak btw-fraude

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat de btw-carrouselfraude bij intracommunautaire handel in de afgelopen vier jaar is gedaald van 131 naar gemiddeld 39 miljoen euro per jaar. 

De Belastingdienst en de FIOD hebben de afgelopen jaren veel werk gemaakt van de aanpak van btw-carrouselfraude. Zij monitoren actief op risicovolle btw-transacties en trekken inactieve btw-nummers van bedrijven in. Diverse (overheids)partijen, zoals Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie, politie, instellingen van financieel toezicht, bankwezen, belastingadviseurs en bedrijfsleven wisselen daarnaast gegevens uit over mogelijke fraude, waardoor kennis wordt gebundeld en fraudeurs in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Ook uitwisseling van gegevens met andere EU-lidstaten zorgt voor een vroegtijdige aanpak van de fraude. 

De afgelopen jaren is bovendien succesvol de btw-verleggingsregeling ingevoerd voor handel in fraudegevoelige producten zoals CO2-emissierechten, mobiele telefoons en computeronderdelen en is er een speciale regeling voor de handel in gas en elektriciteit geïntroduceerd. De verleggingsregeling zorgt ervoor dat de btw-heffing wordt verlegd van de verkoper naar de afnemer. De verkoper ontvangt voor de levering van producten slechts de netto vergoeding, zonder verschuldigde btw. De koper dient de naar hem verlegde btw in zijn aangifte op te nemen en mag deze in dezelfde aangifte in aftrek brengen indien en voor zover hij de afgenomen producten voor btw-belaste activiteiten gebruikt. Omdat bij verlegging van de btw-heffing geen betaling van btw door de koper aan de verkoper plaatsvindt, krijgt de verkoper geen kans om met de btw te frauderen. 

De Algemene Rekenkamer adviseert de Belastingdienst door te gaan met de “stevige fraudeaanpak”. Staatssecretaris Weekers geeft aan dat hij het rapport van de Algemene Rekenkamer als een steun in de rug ervaart, maar mogelijkheden ziet om de informatiepositie van de fiscus nog verder te verbeteren en de internationale samenwerking te versterken, waardoor de btw-carrouselfraude nog verder zou moeten teruglopen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op