26 maart 2015Studie inzake economische gevolgen afschaffen verlaagde btw-tarief

De Europese Commissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de economische gevolgen van het afschaffen van het verlaagde btw-tarief. In deze studie zijn drie scenario’s onderzocht: een afschaffing van het verlaagde btw-tarief zonder het algemene btw-tarief te verlagen (I), een afschaffing van het verlaagde btw-tarief en een zodanige verlaging van het algemene btw-tarief dat de btw-inkomsten gelijk blijven (II) en een afschaffing van het verlaagde btw-tarief in combinatie met een ‘btw-compensatie’ van de laagste inkomensgroep of de laagste twee inkomensgroepen (III-a en III-b).

Uit deze studie blijkt dat de gevolgen van deze maatregelen voor de verschillende EU-lidstaten verschillend uitpakken. In deze studie is uitgegaan van de statistische gegevens in 2011 (in Nederland gold toen nog een algemeen btw-tarief van 19%). Voor Nederland stijgt zowel in het eerste als in het tweede scenario het procentuele aandeel van de btw in de totale uitgaven van huishoudens met 2,6% respectievelijk 1,2%. Uit de studie volgt dat in Nederland niet gezegd kan worden dat lagere inkomensgroepen door het eerste en tweede scenario relatief zwaarder worden getroffen dan hogere inkomensgroepen. In het derde scenario wordt het oplopen van de btw-druk voor Nederlandse huishoudens beperkt tot 1,1% respectievelijk 1,2% van het BBP (in plaats van de 1,4% van het BBP bij het eerste scenario). Het derde scenario levert de schatkist jaarlijks 1 respectievelijk 2 miljard euro minder op dan de 8,3 miljard euro die het eerste scenario oplevert.

Een belangrijke conclusie in deze studie is dat de economische gevolgen van de verschillende scenario’s voor de EU-lidstaten aanzienlijk verschillen. Omdat voor een aanpassing van de btw-richtlijn unanimiteit vereist is, is de kans groot dat de btw-richtlijn op het punt van de verlaagde btw-tarieven voorlopig ongewijzigd blijft. Toch wil dit niet zeggen dat het verlaagde btw-tarief in Nederland onaangeroerd blijft. Nederland heeft op grond van de btw-richtlijn de vrijheid om het verlaagde btw-tarief te verhogen en om prestaties uit te sluiten van het verlaagde btw-tarief. In het kader van de herziening van het belastingstelsel is al meermalen de roep gehoord om het verlaagde btw-tarief af te schaffen dan wel te verhogen. In de parlementaire discussie over de (on)wenselijkheid van een dergelijke maatregel kan deze studie relevante inzichten verschaffen over de economische gevolgen hiervan. Echter, naar onze mening is meer onderzoek nodig (bijv. naar de grenseffecten) alvorens over een dergelijke maatregel een zorgvuldige beslissing kan worden genomen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op