29 november 2011Stichting kan geen beroep doen op leerstuk kosten voor gemene rekening

Indien meerdere partijen de kosten van een personeelslid wensen te delen en dit personeelslid staat bij één van de partijen, de penvoerder, op de loonlijst dan kan dit (onder voorwaarden) op basis van het leerstuk van kosten voor gemene rekening zonder btw. Dit leerstuk is ontwikkeld in de rechtspraak. Voor een uitleg van de voorwaarden voor de toepassing van dit leerstuk zie 4.19. Echter, partijen kunnen dit leerstuk slechts toepassen indien partijen ten aanzien van het personeel waarvan de kosten verdeeld worden allen materieel optreden als werkgever. Het is onvoldoende dat de financiële risico’s verdeeld worden. Een stichting die kosten van (administratief) personeel volgens een vaste verdeelsleutel doorberekent aan scholen zonder dat de scholen werkgeversbemoeienis met dit personeel hebben, kan naar het oordeel van Rechtbank Haarlem geen beroep doen op het leerstuk van kosten voor gemene rekening. Dit betekent dat de stichting over de doorberekende kosten terecht 19% btw op aangifte heeft voldaan. Voor deze uitspraak zie 4.19.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op