28 april 2016Steun voor Nederlands voorstel aanpak btw-fraude met big data

De lidstaten van de Europese Unie steunen een Nederlands voorstel om grootschalige btw-fraude in de EU aan te pakken met behulp van big data.

Begin april heeft de Europese Commissie het VAT action plan gepubliceerd, waarin de Europese Commissie voorstellen doet om Europese btw-regels te vereenvoudigen, te moderniseren en meer fraudebestendig te maken. In dit plan, waarover de Raad van de Europese Unie in mei zal vergaderen, speelt informatie-uitwisseling een grote rol.

In lijn met het plan van de Commissie heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën afgelopen zaterdag, tijdens een overleg van Europese ministers van Financiën in Amsterdam, een voorstel gepresenteerd om btw-carrouselfraude bij intracommunautaire handel aan te pakken. Carrouselfraude vindt plaats binnen een groep ondernemingen die aan elkaar gelieerd zijn. Op het moment dat de fiscus fraude vermoedt, is het systeem vaak al weer ontmanteld. Op basis van het voorstel van de staatssecretaris kan de fraude sneller worden opgespoord. Het plan houdt in dat landen data uitwisselen over internationale transacties, die direct aan een technische analyse worden onderworpen zodat de fraude binnen enkele dagen in plaats van enkele weken kan worden opgespoord.

Sinds anderhalf jaar loopt er een proef met deze vorm van analyse van big data. De proef is begonnen in de Benelux en inmiddels uitgebreid tot tien lidstaten. Een haalbaarheidsstudie van de Commissie over de technische en juridische aspecten van het systeem dat big data analyseert moet de overige 18 lidstaten over de streep trekken. Afgelopen zaterdag was een meerderheid van de ministers van Financiën in elk geval al voorstander van het systeem, aldus Wiebes.

Zie