21 mei 2014Staatssecretaris ziet niets in brede invoering kasstelsel btw

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft de Kamervragen van het lid Groot (PvdA) beantwoord over het dichten van het zogenoemde ‘btw-lek’ door de invoering van het kasstelsel. Bij het ‘btw-lek’ gaat het om het weglekken van de btw op facturen die door de afnemer in aftrek is gebracht, terwijl de factuur door hem niet wordt betaald (bijv. door faillissement). Deze btw op de onbetaalde factuur kan door de opstellen van de factuur bij de Belastingdienst worden teruggevraagd indien aannemelijk is dat de factuur niet is en ook niet zal worden betaald. Dit btw-lek kan voorkomen worden door het kasstelsel in te voeren, hetgeen inhoudt dat de btw pas verschuldigd respectievelijk aftrekbaar wordt indien en voor zover de in rekening gebrachte vergoeding is betaald.

De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn antwoord op de Kamervragen aangegeven dat het niet duidelijk is wat de huidige omvang van het btw-lek is. De staatssecretaris voelt bovendien weinig voor de algemene invoering van het kasstelsel. Een dergelijke maatregel heeft weliswaar op macro-niveau een financieringsvoordeel voor het bedrijfsleven tot gevolg, maar heeft een negatief effect voor ondernemers die normaliter btw terugkrijgen (wegens grensoverschrijdende activiteiten), leidt tot een financieringsnadeel voor de schatkist en leidt -bij invoering- tot een eenmalig negatief kaseffect voor de schatkist. Daarnaast zullen de uitvoeringskosten voor zowel de Belastingdienst als het bedrijfsleven hoger worden door de invoering van het kasstelsel en zal deze maatregel niet leiden tot een administratieve vereenvoudiging. Nederland heeft om die reden in de reactie op het Groenboek over de toekomst van de btw van de Europese Commissie niet gepleit voor een brede invoering van het kasstelsel.??

Voor meer informatie over de toepassing van het kasstelsel, die nu beperkt is tot een beperkt aantal btw-ondernemers, zie 11.2 van het btw-handboek.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op