8 november 2012Staatssecretaris spreekt gemeenten aan op btw-constructies bij scholenbouw

Nederlandse gemeenten zijn voor hun ‘typische’ overheidsactiviteiten geen btw-ondernemer en hebben voor deze activiteiten daarom geen recht op aftrek van voorbelasting. Via het in 2003 opgerichte BTW-compensatiefonds kunnen gemeenten de btw die toerekenbaar is aan deze overheidsactiviteiten grotendeels vergoed krijgen. Deze btw-compensatie heeft tot gevolg dat het voor gemeenten aantrekkelijker wordt om werkzaamheden uit te besteden in plaats van deze zelf uit te voeren. Er is echter geen compensatie mogelijk voor het (laten) bouwen van schoolgebouwen door gemeenten. Een groot aantal gemeenten past bij de bouw van schoolgebouwen daarom kunstmatige constructies toe om btw-heffing te omzeilen, zo heeft de Belastingdienst geconstateerd.

In een vandaag verzonden brief aan de gemeenten waarschuwt staatssecretaris Weekers van Financiën de gemeenten voor toepassing van dergelijke omstreden fiscale constructies, zo meldt het Algemeen Dagblad. De staatssecretaris is van mening dat het omzeilen van de btw-heffing zeer ongewenst is en wijst daarbij op het belang van de integriteit van de gemeenten. “De overheid moet ervoor zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd. In dat licht geeft het geen pas dat de overheid zelf de grenzen van de wet opzoekt en in sommige gevallen zelfs overschrijdt.” Het opzetten van deze fiscale constructies heeft volgens Weekers tot gevolg dat sprake is van ernstige verspilling van overheidsgelden en menskracht. 

Mochten de gemeenten ondanks de schriftelijke waarschuwing de regels blijvend overtreden, dan zullen  wettelijke maatregelen worden getroffen, aldus de staatssecretaris. 

Bron: AD.nl   

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op