8 oktober 2012Staatssecretaris beziet mogelijkheden vrijstelling voor multidisciplinaire samenwerking gezondheidszorg

Tweede Kamerlid Leijten heeft onlangs vragen gesteld over de btw-behandeling van diensten in het kader van multidisciplinaire samenwerking in  de eerstelijnsgezondheidszorg.

Als een organisatie ondersteunende en coördinerende diensten verricht voor artsen in het kader van multidisciplinaire samenwerking, zijn deze diensten niet vrijgesteld van btw-heffing. Staatssecretaris Weekers van Financiën bevestigt dit en geeft als motivering dat de vrijstelling slechts geldt voor de gezondheidskundige verzorging van de mens. De ondersteunende en coördinerende diensten zijn weliswaar dienstbaar aan de verzorging, maar zijn zelf niet als verzorging aan te merken, waardoor de vrijstelling geen toepassing vindt.

Leijten (SP) acht deze ongelijkheid mogelijk strijdig met de opvatting van het kabinet dat geïntegreerde zorg helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de beheersing van de kosten en vraagt zich af of er mogelijkheden bestaan om deze ongelijkheid op te heffen. In zijn antwoorden geeft de staatssecretaris aan dat hij, gelet op de ontwikkelingen op het terrein van samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg, het overleg met de betrokken sector en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan zal gaan, waarbij wordt bezien of er mogelijkheden zijn om de btw-behandeling van deze diensten aan te passen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op