18 december 2013Splitsing RKBO in Instellingen- en Docentenregister per 1 januari 2014

Instellingen en zelfstandige docenten die beroepsopleidingen verzorgen, kunnen zich inschrijven in het door brancheorganisaties ingestelde Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO). Na inschrijving is het door de instelling of docent verzorgde beroepsonderwijs vrijgesteld van btw-heffing (zie 8.2.10.4).

Per 1 januari 2014 wordt het RKBO gesplitst in het Instellingenregister Beroepsonderwijs en het Docentenregister Beroepsonderwijs. Het Docentenregister is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die (eventueel vanuit een eenmanszaak) zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen. Het Instellingenregister is bedoeld voor onderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs, met andere woorden: die ‘direct op de markt’ beroepsonderwijs verzorgen.

Personen die via de docentenaudit in het RKBO zijn ingeschreven, worden per 1 januari 2014 in het Docentenregister opgenomen. Personen of instellingen die via de instellingsaudit in het RKBO zijn ingeschreven, worden per die datum automatisch in het Instellingenregister opgenomen. Voor ingeschreven natuurlijke personen is het van belang te controleren of zij in het juiste register zijn opgenomen. Indien zij ‘direct op de markt’ onderwijs verzorgen, moeten zij namelijk verzoeken om inschrijving in het Instellingenregister om het onderwijs btw-vrijgesteld te blijven aanbieden.

Een inschrijving in het Instellingenregister omvat automatisch ook een inschrijving in het Docentenregister. Een afzonderlijke inschrijving in het Docentenregister is in dat geval niet nodig. Personen die via de instellingsaudit per 1 januari 2014 in het Instellingenregister worden opgenomen maar alleen ingeschreven willen zijn in het Docentenregister, kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Instellingen en zelfstandige docenten kunnen hun inschrijving controleren en wijzigen door contact op te nemen met het CRKBO via de website.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op