8 november 2012Splitsen btw op basis van m2 mag, mits nauwkeuriger dan omzetverhouding

De Duitse ondernemer BLC Baumarkt GmbH (hierna: BLC) heeft in 2003 en 2004 een onroerend goed laten bouwen met daarin zowel woningen als bedrijfsruimten. Na oplevering is BLC het gebouw deels met btw belast en deels van btw vrijgesteld gaan verhuren. BLC heeft de btw die hij voor de bouw van het onroerend goed in rekening gebracht heeft gekregen, gedeeltelijk in aftrek gebracht. Voor de berekening van de aftrek heeft BLC een splitsing gehanteerd op basis van omzetverhouding.

Na een controle is door de Duitse belastingdienst echter een naheffingsaanslag opgelegd, met als reden dat de pro rata-aftrek niet vastgesteld had moeten worden op basis van omzetverhouding, maar op basis van de verhouding tussen de oppervlakte van de bedrijfsruimten en die van de woningen. De splitsing op grond van oppervlakte had een lagere mate van aftrek tot gevolg. BLC heeft zich tegen deze naheffingsaanslag verzet, omdat zij van mening is dat het een lidstaat niet toegestaan is een ander criterium voor te schrijven dan het in de btw-richtlijn genoemde primaire criterium van omzetverhouding.

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat lidstaten voor de berekening van de aftrek over een bepaalde handeling, zoals de oprichting van een onroerend goed voor zowel belast als vrijgesteld gebruik, primair een andere verdeelsleutel mogen voorschrijven dan de omzetverhouding, mits de toegepaste splitsingsmethode waarborgt dat de gedeeltelijke btw-aftrek nauwkeuriger wordt bepaald dan bij toepassing van de omzetverhouding. Het is aan de Duitse rechter om te beoordelen of een splitsing op basis van oppervlakte in het geval van BLC zorgt voor een nauwkeurigere bepaling van de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik dan een splitsing op basis van de omzetverhouding.

Zie 10.4 voor meer informatie over de splitsing van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op