25 januari 2012Soepeler regeling bezwaren privégebruik auto!

Gisterenmiddag is door de brancheorganisaties en het Ministerie van Financiën/Belastingdienst op een constructieve manier gesproken over een soepeler regeling voor het collectief indienen van bezwaren tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de auto. De afgesproken regeling houdt in dat de gemachtigde middels één brief (met zijn beconnummer en contactgegevens) bezwaar kan maken tegen de voldoening van de btw ter zake van het privégebruik auto op aangifte. Deze brief moet hij sturen naar:

  • Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening
  • Postbus 3087
  • 6401 DN HEERLEN

In de brief van de gemachtigde moet duidelijk staan dat bezwaar gemaakt wordt tegen de voldoening van de btw in het laatste aangiftetijdvak van 2011. De gemachtigde kan door middel van een exceloverzicht met de btw-nummers van zijn cliënten duidelijk maken namens wie hij bezwaar aantekent.

Hierbij moet aangetekend worden dat uitgegaan is van de btw-ondernemer wiens boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar en die btw op aangifte moet voldoen in het laatste tijdvak van 2011. Ten aanzien van de situatie met gebroken boekjaren en de situatie van een recht op teruggaaf in het laatste tijdvak van 2011 moet nog duidelijkheid komen. 

Tevens zijn in dit overleg de punten besproken waarover op grond van het thans geldende beleid onduidelijkheid bestaat. Het Ministerie van Financiën heeft toegezegd de vraagpunten te verzamelen en deze vragen door middel van een vraag- en antwoordbesluit te beantwoorden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op