14 juni 2012Sloop bedrijfsgebouwen leidt niet tot herziening aftrek

In de prejudiciële zaak ‘TETS Haskavo AD’ gaat het om een onderneming die energie produceert. In augustus 2008 zijn drie gebouwen voor de energieproductie in het kader van een kapitaalstorting ingebracht in de onderneming. Voor deze inbreng in natura waren deze gebouwen in eigendom van Finans inzhenering AD. Laatstgenoemde heeft in april 2008 ter zake van deze gebouwen volledige aftrek van de aanschaf-btw genoten. TETS Haskavo AD heeft deze gebouwen in januari en februari 2010 gesloopt teneinde een nieuw, moderner gebouw te realiseren. Het bij de sloop verkregen schroot is verkocht met btw. Naar de mening van de Bulgaarse fiscus dient TETS Haskavo AD herzienings-btw terug te betalen omdat de sloop van het gebouw binnen de herzieningstermijn heeft plaatsgevonden en dientengevolge geen sprake meer is van belast gebruik van deze gebouwen. A-G Kokott meent dat het maar de vraag is of de aftrek bij TETS Haskavo AD kan worden herzien, omdat niet duidelijk is of de gebouwen in het kader van een overdracht van een onderneming zijn overgedragen. Alleen in dat geval neemt TETS Haskavo AD immers de herzieningsverplichting over van Finans inzhenering AD. De verwijzende rechter zal dit na moeten gaan. Gesteld dat TETS Haskavo AD de herzieningsverplichting overgenomen heeft dan is de A-G van mening dat van herziening van de btw-aftrek geen sprake is omdat het schroot met btw is verkocht, terwijl bovendien de sloop van deze gebouwen rechtstreeks en onmiddellijk samenhangt met de belaste bedrijfsactiviteit, het produceren van energie. Van misbruik van recht is niets gesteld of gebleken zodat ook op grond hiervan geen herziening mogelijk is. De A-G geeft het HvJ EU daarom in overweging om te oordelen dat in deze zaak geen sprake is van herziening van de oorspronkelijke aftrek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op