13 mei 2013Slechts 10% btw-aftrek bij levering schoolgebouwen tegen 10% bouwkosten

De gemeente Woerden heeft twee Brede Scholen laten bouwen. Na de oplevering in 2006 en 2007 heeft de gemeente de schoolgebouwen voor een bedrag van 10% van de bouwkosten btw-belast geleverd aan een stichting, die de scholen vervolgens exploiteert. De gemeente heeft alle btw op de bouwkosten als voorbelasting in aftrek gebracht. De scholen worden voor ca. 90% gebruikt voor vrijgestelde (onderwijs)prestaties en voor ca. 10% voor btw-belaste prestaties (verhuur). De inspecteur heeft de gemeente een naheffingsaanslag van € 2,5 miljoen euro opgelegd, omdat volgens hem geen sprake is van de levering van de schoolgebouwen en, mocht al sprake zijn van een levering, sprake is van misbruik van recht. 

In eerste aanleg is door Rechtbank Haarlem in deze zaak geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht, met uitzondering van de levering van een appartementsrecht van het ene, in appartementsrechten opgesplitste schoolgebouw. In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam dat de gemeente bij de overdracht van de schoolgebouwen een prijs heeft berekend die uitsluitend ziet op de gedeelten van de gebouwen die door de stichting zullen worden aangewend voor (btw-belaste) verhuur. Dit betekent volgens het hof dat slechts deze gedeelten zijn geleverd aan de stichting en dat de gedeelten van de gebouwen die gebruikt worden voor vrijgestelde (onderwijs)prestaties in eigendom zijn gebleven van de gemeente. Levering van slechts 10% van de schoolgebouwen heeft tot gevolg dat de gemeente slechts in zoverre optrad als btw-ondernemer en derhalve slechts 10% van de btw die aan haar in  rekening is gebracht, in aftrek mag brengen. Misbruik van recht acht het hof in dit geval niet aannemelijk.

Voor het geval ervan uit moet worden gegaan dat de gemeente de twee volledige schoolgebouwen heeft geleverd voor een bedrag van 10% van de bouwkosten, oordeelt het hof dat in dat geval sprake is van misbruik van recht, omdat het verkrijgen van belastingvoordeel dan het wezenlijke doel is geweest van de constructie. 

Zie 12 voor meer informatie over misbruik van recht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op