25 april 2019Schoonmaak-BV onderdeel fiscale eenheid onderwijsstichtingen; geen misbruik van recht

Feiten

Een fiscale eenheid bestaat uit stichting L (hierna: L), stichting M (hierna: M) en stichting N (hierna: N). De ontvangsten van de fiscale eenheid bestaan voor ongeveer 99% uit vergoedingen van de rijksoverheid voor het door haar verstrekken van wettelijk geregeld basisonderwijs. Voor ongeveer 1% bestaan de ontvangsten van de fiscale eenheid uit huurinkomsten, in verband met de verhuur van enkele woningen aan voormalige directeuren, de verhuur van vrijstaande leslokalen en de verhuur van het gymlokaal. L biedt basisonderwijs aan en had oorspronkelijk schoonmaakpersoneel in dienst, waarop de onderwijs-cao van toepassing was. In verband met de hoge kosten is daarom in samenwerking met BV C naar een oplossing gezocht. In dat kader heeft L in 2011 BV D opgericht. BV D nam vervolgens personeel in dienst om de schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, maar de overige werkzaamheden in verband met het uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden, neemt BV C voor haar rekening. In geschil is of BV D kan worden opgenomen in de fiscale eenheid.

Hof

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat wordt voldaan aan de verwevenheidseisen van de fiscale eenheid, zodat BV D in de fiscale eenheid kan worden opgenomen. Het hof stelt met betrekking tot de financiële verwevenheid dat BV C binnen de door het gezamenlijke bestuur van de stichtingen en BV D gestelde kaders de schoonmaak van de scholen regelt en dat dit niets van doen heeft met de zeggenschap die een aandeelhouder uitoefent. Met betrekking tot de organisatorische verwevenheid stelt het hof vast dat de stichtingen en BV D formeel bezien onder een gezamenlijk bestuur staan en het feit dat BV C het dagelijks toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden in de scholen uitoefent betekent niet dat BV C de leiding heeft over BV D. Over de economische verwevenheid merkt het hof nog op dat BV D geen schoonmaakwerk voor derden verricht. Tevens is het hof van oordeel dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat is voldaan aan de voorwaarden van misbruik van recht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op