28 januari 2014Samenstellen pools van loten en verkopen poolaandelen vrijgesteld van btw

A B.V. (hierna: A) maakt deel uit van een conglomeraat van Nederlandse en Zwitserse vennootschappen, die zich bezighouden met het creëren van pools van loten in een buitenlands kansspel en het verkopen van aandelen in die pools. De werkzaamheden van A bestaan sinds 1999 uit het ontvangen van gelden van deelnemers, waarmee loten worden ingekocht, en het maken van pools van de ingekochte loten. Vervolgens verkoopt A de aandelen in de pools aan deelnemers in diverse landen. In 2000 heeft A een overeenkomst gesloten met de Zwitserse vennootschap T AG (hierna: T), die eveneens onderdeel uitmaakt van het conglomeraat. In de overeenkomst is vastgelegd dat A haar werkzaamheden verricht in opdracht van T tegen 3% provisie over de door haar van de deelnemers geïncasseerde bedragen. De bedragen die A feitelijk heeft gedeclareerd en afgedragen, wijken in werkelijkheid echter af van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd.

A brengt geen btw in rekening over de bedragen die zij aan T in rekening brengt. De aan haar in rekening gebrachte btw heeft zij als voorbelasting teruggevraagd en –ontvangen. De inspecteur van de Belastingdienst meent, na het instellen van een boekenonderzoek, dat A btw-vrijgestelde diensten op het gebied van kansspelen (zie 8.3.3) verricht en derhalve geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Aan A is daarom een naheffingsaanslag van ruim € 895.000 met bijna € 67.000 heffingsrente opgelegd. Volgens A is de vrijstelling voor kansspelen echter niet van toepassing, omdat zij zelf geen nieuwe elementen toevoegt aan het kansspel.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in deze zaak geoordeeld dat A, door het samenstellen van de pools en het verkopen van aandelen in die pools, wel degelijk een wezenlijk spelelement toevoegt aan het spelen in het buitenlandse kansspel. Door deze handelwijze wordt immers de kans op een prijs voor de deelnemers vergroot, waar tegenover staat dat de prijs kleiner zal zijn. De dienst die A verricht staat op zichzelf en is niet aan te merken als bemiddeling, het zijn van tussenpersoon of distributeur, aldus de rechtbank. Hoewel A een overeenkomst van dienstverrichting heeft gesloten met T AG, is zij zelf degene die de dienst van deelnemen aan dit kansspel verricht. A verrichtte haar diensten immers reeds in 1999 en hierin is geen wijziging opgetreden na het sluiten van de overeenkomst met T AG in 2000, zo blijkt uit de feiten en omstandigheden. De diensten die A verricht zijn derhalve vrijgesteld van btw-heffing, zodat A geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op