30 maart 2012Sale-and-lease-backconstructie schoolgebouw gemeente Middelharnis misbruik van recht

Een door de gemeente Middelharnis opgezette sale-and-lease-backconstructie met een nieuw schoolgebouw is door de Hoge Raad bestempeld als misbruik van recht. De gemeente had het nieuwe schoolgebouw voor 1,2 miljoen euro excl. btw -deze vergoeding was lager dan de stichtingskosten- met btw verkocht aan een opgerichte stichting. Het bestuur van deze stichting werd benoemd door het college van B&W van de gemeente. De stichting verhuurde het gebouw vervolgens weer vrijgesteld van btw-heffing terug aan de gemeente. Doordat de overdracht van het schoolgebouw aan de stichting belast was met btw kon de gemeente alle btw op de stichtingskosten in aftrek brengen. Aldus werd er door de gemeente meer btw in aftrek gebracht dan aan btw over de levering aan de stichting werd voldaan. Hof Den Haag oordeelde dat deze constructie kwalificeert als misbruik van recht omdat in strijd met doel en strekking van de wet een volledig aftrekrecht aan de gemeente toekomt voor schoolgebouwen voor openbaar onderwijs, terwijl het wezenlijke doel van de constructie is gelegen in het behalen van een btw-voordeel. De Hoge Raad heeft dit oordeel van het hof in cassatie bevestigd. Voor meer informatie over misbruik van recht zie 13.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op