24 februari 2012Rundveehouderij heeft recht op 50% aftrek btw op woning firmant

Een firmant in een v.o.f. die een rundveehouderij exploiteert koopt samen met zijn echtgenote (geen firmant in de v.o.f.) een stuk grond. Op deze grond laat hij een woning bouwen die mede (11,6%) voor zakelijke doeleinden van de v.o.f. wordt gebruikt. De firmant en zijn echtgenote zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden op grond waarvan beide eigenaar zijn van 50% van de gekochte grond. De btw op de bouwkosten van de woning (in 2005 € 11.379 en 2006 € 21.407) is door de v.o.f. in 2005 en 2006 voor € 4.768 respectievelijk € 5.360 in aftrek gebracht. Naar aanleiding van ingediende suppletieaangiften heeft de inspecteur ambtshalve teruggaven verleend van € 6.611 respectievelijk € 1.500. De inspecteur heeft de in aftrek gebrachte en de ambtshalve teruggeven btw ten bedrage van € 18.239 nageheven. Naar het oordeel van Hof Den Bosch ten onrechte. Op grond van het Advocaten-arrest van de Hoge Raad mag de aan de firmant in rekening gebrachte btw door de v.o.f. in aftrek worden gebracht indien en voor zover sprake is van zakelijk gebruik van de goederen/diensten door de v.o.f. Naar het oordeel van het hof brengt de wenselijkheid van bij, althans dichtbij, de rundveestal wonen met zich mee dat de woning mede dienstbaar is aan de rundveehouderij. De v.o.f. had daarom recht op aftrek van de btw op de bouwkosten. Omdat de firmant op grond van de huwelijkse voorwaarden voor 50% eigenaar is van de grond (incl. de woning) is de aftrek beperkt  tot maximaal 50% van de btw op de bouwkosten, in casu € 16.393. Dit volgt uit het HE-arrest van het HvJ EG. Ook het resterende bedrag van € 1.846 heeft de inspecteur ten onrechte nageheven omdat ambtshalve teruggegeven btw (destijds) niet mocht worden nageheven. Voor de uitspraak en meer informatie zie 10.6.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op