8 augustus 2014Roulette wel en blackjack en poker niet btw-vrijgesteld

Een btw-ondernemer die in de tijdvakken van 1 mei 2005 tot en met 31 juni 2008 kansspelautomaten exploiteert in eigen casino’s, in gokhallen en in horecagelegenheden heeft ter zake van de behaalde omzet met roulette, blackjack en poker btw op aangifte voldaan en tegen deze voldoening bezwaar gemaakt en verzocht om teruggaaf van btw. Naar zijn mening is de btw-heffing ter zake van genoemde kansspelen in strijd met het unierecht, omdat soortgelijke activiteiten van Holland Casino wel zijn vrijgesteld van btw. De inspecteur heeft de teruggaaf geweigerd, omdat kansspelautomaten (tot 2009) niet aan te merken waren als kansspelen in de zin van de kansspelbelasting waardoor de btw-vrijstelling toepassing miste.

Hof Den Bosch is van oordeel dat voor het antwoord op de vraag of de btw-heffing strijd is met het unierechtelijke beginsel van de fiscale neutraliteit beoordeeld moet worden of de activiteiten van de exploitant en die van Holland Casino vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument soortgelijk zijn. Hierbij is de toegankelijkheid van de locaties waarin kansspelen worden gespeeld, zoals openingstijden en sfeer, voor de vergelijkbaarheid niet van belang. Wel is van belang of er verschillen zijn in minima en maxima van de inzet en de prijzen, de kansen om te winnen, de beschikbare formats en de mogelijke interactie tussen de speler en de kansspelautomaat.

Ten aanzien van het roulettespel is het hof van oordeel dat de aard van het spel en de winstkansen bij belanghebbende en Holland Casino gelijk is, Wel is er een verschil in de omvang van de inleg (bij Holland Casino kan de minimale inzet verschillen en is de inzet niet gemaximeerd; bij de exploitant bedraagt de minimale inzet € 0,20 en de maximale inzet € 80), maar het hof acht de stelling van de exploitant aannemelijk dat de gemiddelde consument bescheiden bedragen inzet. Dit wordt bevestigd door het jaarverslag van Holland Casino over 2004. De interactie vindt bij Holland Casino plaats tussen spelers onderling en met de croupier en bij de exploitant uitsluitend via multiplayer. Deze beperkte interactie is naar het oordeel van het hof niet bepalend voor de keuze van de gemiddelde consument voor dit kansspel. Bovendien, indien bij Holland Casino multi roulette gespeeld wordt ontbreek ook iedere vorm van interactie, terwijl de btw-vrijstelling wel van toepassing is. Het hof is daarom van oordeel dat de btw-heffing ter zake van roulette in strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit.

Ten aanzien van de spelen blackjack en poker is het beginsel van de fiscale neutraliteit naar het oordeel van het hof niet geschonden. De interactie tussen de spelers en de bank respectievelijk spelers onderling, is dermate verschillend aan een speeltafel bij Holland Casino ten opzichte van een vergelijkbaar spel dat via een kansspelautomaat van de exploitant wordt gespeeld dat het hof aannemelijk acht dat dit voor de gemiddelde consument bepalend is bij de keuze waar deze spelen gespeeld gaan worden.

Voor zover de exploitant in deze procedure rekening wenst te houden met de herziening van de btw-aftrek (in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling tot kansspelautomaten per 2009) in de jaren 2009 t/m 2013) acht het hof dit niet mogelijk, aangezien deze procedure betrekking heeft op voordien gelegen tijdvakken. Het hof verklaart het beroep derhalve gegrond en verleent een btw-teruggaaf van ruim € 4,6 miljoen.

Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor kansspelen zie 8.3.3.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op