18 augustus 2016Rondleiding in voetbalstadion en museumbezoek één dienst die deels belast is met 6% btw?

De Hoge Raad heeft besloten aan het HvJ de prejudiciële vraag voor te leggen of een dienst, die bestaat uit een rondleiding in een voetbalstadion en een museumbezoek, deels belast kan zijn tegen het verlaagde btw-tarief.

X exploiteert een multifunctioneel gebouwencomplex, bestaande uit een stadion met bijbehorende voorzieningen. In het complex is ook een museum van de voetbalclub gevestigd. X verhuurt het stadion aan derden voor het houden van sportwedstrijden en daarnaast, incidenteel, voor optredens. Verder verzorgt X tours door het complex op het moment dat er geen evenementen plaatsvinden. De tours bestaan uit een rondleiding door een gids door het complex en na afloop van de rondleiding een bezoek aan het museum. Het is niet mogelijk het museum te bezoeken zonder deelname aan een tour. Naar de mening van X zijn de tours belast met 6% btw. De inspecteur is echter van mening dat geen sprake is van het verlenen van toegang tot openbare musea of verzamelingen, zodat de diensten belast zijn tegen het algemene btw-tarief en heeft daarom naheffingsaanslagen opgelegd.

In deze zaak is inmiddels uitspraak gedaan door onder andere Rechtbank Haarlem, Hof Amsterdam en de Hoge Raad. Deze laatste heeft de zaak doorverwezen naar Hof Den Haag. Het hof oordeelde dat het verzorgen van een rondleiding door een voetbalstadion met de daarbij behorende voorzieningen (inclusief het museum van een voetbalclub) kwalificeert als het verlenen van toegang tot openbare musea of verzamelingen is in Nederland, zodat X terecht het 6%-tarief heeft toegepast. De staatssecretaris heeft tegen dit oordeel beroep in cassatie aangetekend, omdat hij meent dat het oordeel getuigt van een onjuiste uitleg van de tabelpost. De Hoge Raad heeft dit cassatieberoep gegrond verklaard. De Hoge Raad stelt voorop dat het hof bij zijn oordeel een juiste definitie van het begrip museum als uitgangspunt heeft genomen, namelijk een ruimte waarin een duurzaam samenhangende collectie goederen is uitgestald, waarover het publiek wordt geïnformeerd voor doeleinden van studie, educatie en cultureel genoegen. Wil hiervan echter sprake zijn, dan dienen de goederen speciaal bijeen te zijn gebracht om bezichtigd te worden. In casu is dit naar het oordeel van de Hoge Raad niet het geval. De Hoge Raad heeft der zaak doorverwezen naar Hof Den Bosch, dat oordeelde dat X er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat de toegang tot het complex in het kader van de tours in hoofdzaak strekt tot het bezichtigen van de in het museum bijeengebrachte collectie van goederen, zodat ter zake van de tours geen sprake is van het verlenen van toegang tot een museum en de inspecteur in het gelijk gesteld moet worden. X heeft cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van het hof.

Bij de behandeling van het derde cassatieberoep heeft de Hoge Raad besloten een prejudiciële vraag te stellen aan het HvJ EU. In cassatie betoogt X namelijk dat uit diverse arresten van het HvJ blijkt dat het mogelijk is om op een concreet en specifiek element van één prestatie (in dit geval het bezoek aan het museum) het verlaagde btw-tarief toe te passen, wanneer daardoor de goede werking van het btw-stelsel en de functionaliteit van het btw-stelsel niet wordt aangetast. Als deze uitlegging van de arresten juist is, zou dit betekenen dat in het onderhavige geval afzonderlijke toepassing van het 6%-tarief ter zake van het bezoek aan het museum niet op voorhand is uitgesloten. De Hoge Raad stelt daarom de volgende prejudiciële vraag:

“Moet artikel 12, lid 3, letter a, van de Zesde richtlijn zo worden uitgelegd dat ingeval een dienst, die voor de heffing van btw een enkele prestatie is, is samengesteld uit twee of meer concrete en specifieke elementen waarvoor, indien deze als afzonderlijke diensten zouden worden verricht, verschillende btw-tarieven gelden, de heffing van btw ter zake van deze samengestelde dienst dient plaats te vinden naar de onderscheiden tarieven die voor die elementen gelden wanneer de vergoeding voor de dienst naar een juiste verhouding van de elementen kan worden gesplitst?”

Zie 5.2 voor meer informatie over de toepassing van het 6%-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op