28 oktober 2011ROC deels btw-ondernemer

Advocaat-Generaal Van Hilten (hierna: de A-G) heeft de Hoge Raad geadviseerd om te oordelen dat een ROC geen btw-ondernemer is voor het beroepsonderwijs dat (uitsluitend) wordt bekostigd uit rijksbijdragen. Het ROC is wel btw-ondernemer voor het verzorgen van volwasseneducatie tegen vergoeding van inschrijf- en examengelden. Daarnaast is het ROC btw-ondernemer voor het verstrekken van beroepsonderwijs aan leerlingen van 18 jaar en ouder die les- en cursusgeld betalen. Voor deze onderwijsactiviteiten heeft het ROC geen recht op aftrek, terwijl voor de verhuur van kluisjes en de kantineactiviteiten wel recht op aftrek bestaat. De A-G adviseert de zaak te verwijzen teneinde te bepalen hoeveel van de btw op de algemene kosten aftrekbaar is. Deze conclusie is te downloaden in 1 van het onderdeel btw en onderwijs.    

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op