26 september 2013Reisbureauregeling ook van toepassing op (door)verkoop reis aan reisbureau

De bijzondere btw-regeling voor reisbureaus houdt in dat de verkoop van ingekochte reishandelingen (accommodatie, vervoer etc.) die de reiziger rechtstreeks ten goede komen beschouwd wordt als één dienst die belast is in het land waar het reisbureau (incl. de touroperator) is gevestigd. Het reisbureau is ter zake van deze dienst btw verschuldigd uit de winstmarge. 

De Europese Commissie is van mening dat de reisbureauregeling niet van toepassing is op de verkoop van ingekochte reishandelingen door een reisbureau aan een ander dan de reiziger/eindverbruiker. Omdat Spanje, Polen, Italië, Tsjechië, Griekenland, Frankrijk, Finland en Portugal de reisbureauregeling ook toepassen op de verkoop van ingekochte reishandelingen aan andere reisbureaus, zijn deze EU-lidstaten voor het HvJ EU gedaagd. Spanje is daarnaast nog om drie andere redenen voor het HvJ EU gedaagd. Naar de mening van de Europese Commissie sluit Spanje in de eerste plaats ten onrechte de bemiddeling van een reisbureau bij de verkoop van een reis door een ander reisbureau uit, ongeacht of deze bemiddeling op eigen naam dan wel op naam van een ander plaatsvindt. Daarnaast acht de Europese Commissie  het in strijd met het unierecht dat aftrekgerechtigde afnemers van reizen in Spanje recht hebben op aftrek van een in rekening gebracht (forfaitair) bedrag van 6% btw. Tot slot acht de Europese Commissie het bepalen van de winstmarge per tijdvak (de zogeheten globalisatieregeling) in Spanje in strijd met het unierecht. 

Het HvJ EU heeft geoordeeld dat de bepalingen in de btw-richtlijn zo uitgelegd dienen te worden dat de reisbureauregeling ook van toepassing is op de verkoop van ingekochte reishandelingen aan niet-eindverbruikers, zoals reisbureaus. Het gelijk is in zoverre aan de gedaagde EU-lidstaten. Ten aanzien van de overige grieven tegen Spanje stelt het HvJ EU de Europese Commissie in het gelijk. Ten eerste is het naar het oordeel van het HvJ EU in strijd met het unierecht om ook bemiddeling op eigen naam uit te sluiten van de toepassing van de reisbureauregeling. Daarnaast oordeelt het HvJ EU dat het weliswaar niet in strijd is met het unierecht dat afnemers van een reis recht hebben op btw-aftrek, maar wel dat het btw-bedrag forfaitair wordt bepaald op 6% en deze btw-aftrek alleen geldt voor reizen die in Spanje belast zijn, hetgeen discriminatie op grond van nationaliteit in het leven roept. Tot slot is het HvJ EU van oordeel dat de toepassing van de winstmargeregeling per tijdvak in plaats van per reis in strijd met het unierecht. 

 Uit dit arrest volgt dat de Nederlandse reisbureauregeling niet volledig in overeenstemming is met het unierecht. In de eerste plaats staat Nederland in het geheel geen btw-aftrek toe voor de aftrekgerechtigde afnemers van een reis. Daarnaast heeft Nederland de globalisatieregeling ingevoerd zonder voorafgaande toestemming van de Europese Commissie. Ten slotte past Nederland de reisbureauregeling uitsluitend toe op de verkoop van ingekochte reishandelingen aan eindverbruikers en niet op de verkoop van deze reishandelingen aan andere reisbureaus. Zie 11.6 voor dit arrest en meer informatie over de reisbureauregeling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op