17 januari 2014Reisagent btw verschuldigd uit gehele ontvangen provisie ondanks verleende korting

Het Duitse reisbureau Ibero Tours GmbH (hierna: Ibero Tours) biedt door reisorganisatoren samengestelde reizen aan. Ibero Tours ontvangt provisie van de reisorganisatoren voor elke verkochte reis als tegenprestatie voor de verrichte bemiddelingsdiensten. Teneinde de verkoop van de reizen te bevorderen, verleent Ibero Tours korting aan haar afnemers. Ibero Tours heeft aanvankelijk btw betaald uit de ontvangen provisie zonder rekening te houden met de aan de reizigers verleende korting. Omdat de Duitse fiscus hierdoor btw ontvangt over meer dan het door haar ontvangen bedrag heeft zij om een teruggaaf van de teveel betaalde btw verzocht over de periode 2002 tot en met 2005.

De Duitse fiscus heeft dit teruggaafverzoek slechts gedeeltelijk toegekend, namelijk voor zover de reisorganisator conform de reisbureauregeling btw verschuldigd was over de verkochte reizen. Na een vruchteloze bezwaarprocedure heeft Ibero Tours beroep ingesteld bij de rechter. Het Finanzgericht stelt Ibero Tours in het gelijk, maar de Duitse fiscus stelt tegen deze beslissing beroep in bij het Bundesfinanzhof. Dit hof heeft aan het HvJ EU de prejudiciële vraag gesteld of het beginsel dat slechts btw is verschuldigd uit het daadwerkelijk ontvangen bedrag in dit geval tot gevolg heeft dat de maatstaf van heffing wordt verlaagd. Indien het HvJ EU deze vraag bevestigend beantwoordt, vraagt het Bundesfinanzhof zich af of dit eveneens geldt indien de hoofddienst (namelijk de reis) wel onder de reisbureauregeling valt, maar de bemiddelingsdienst onder de normale btw-regels en onder welke voorwaarden de lidstaat verlaging van de maatstaf van heffing mag weigeren indien de bemiddelingsdienst is vrijgesteld van btw-heffing (lees: belast is met 0% btw).

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het in de jurisprudentie geformuleerde beginsel dat slechts btw is verschuldigd uit het daadwerkelijk ontvangen bedrag in dit geval niet van toepassing is. Ibero Tours verleent namelijk op eigen initiatief en op eigen kosten aan de eindverbruiker een korting op de hoofddienst, die wordt verricht door een touroperator. De verleende korting komt in dit geval slechts ten goede aan de reiziger en heeft geen gevolgen voor de tegenprestatie die de touroperator voor de verkoop van de reis ontvangt of de tegenprestatie die Ibero Tours voor haar bemiddelingsdiensten ontvangt. De verleende korting leidt derhalve op grond van de btw-richtlijn noch voor de hoofddienst, noch voor de bemiddelingsdienst van Ibero Tours tot een verlaging van de maatstaf van heffing.

Zie 4.15 voor meer informatie over dit onderwerp.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op