28 april 2020Redigeren teksten lesmateriaal niet btw-vrijgesteld

Feiten

Een onderneming verricht werkzaamheden op het gebied van office management, advisering, managementassistentie, administratiebegeleiding en het adviseren en/of uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot administratie en/of organisatie (organisatieadviesbureau). De onderneming heeft in 2010 en 2011 ook lesmateriaal bewerkt en teksten geredigeerd. In geschil is of het bewerken en redigeren van teksten onder de onderwijsvrijstelling vallen. 


Hof

Het redigeren van teksten valt volgens het Hof ‘s-Hertogenbosch niet onder het verzorgen van onderwijs, ook betreft dit geen daarmee nauw samenhangende dienst. De onderneming kan om die reden geen beroep doen op de onderwijsvrijstelling. ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op