15 november 2011Rectificatie beleid gelegenheid geven tot sportbeoefening

Het geven van gelegenheid geven tot sportbeoefening in een sportaccommodatie is belast met 6% btw. In de op 2 november 2011 gepubliceerde Toelichting op Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (zie 5.2) staat in de toelichting op post b.3 opgenomen dat het voor de exploitatie van buitensportaccommodaties niet (meer) nodig is om aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en doucheruimten, ter beschikking te stellen. Voor binnensportaccommodaties staat deze eis van de terbeschikkingstelling van aanvullende voorzieningen nog onverkort in het besluit. Dit onderscheid is echter niet bedoeld. Om die reden is door middel van een rectificatie aangegeven dat ook bij binnensportaccommodaties niet langer de terbeschikkingstelling van aanvullende voorzieningen is vereist. Voor deze rectificatie zie 5.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op