24 augustus 2017Rechter stelt ontwikkelingsorganisatie deels in het gelijk: btw-teruggaaf voor MFS-activiteiten

Op grond van de resolutie BTW-283 bestond (de resolutie is ingetrokken bij en vervangen door het besluit van 21 september 2015, nr. BLKB/2015/76M) een recht op toepassing van het nultarief voor ontwikkelingswerk dat in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is uitgevoerd door een in Nederland gevestigde btw-ondernemers. De toepassing van dit nultarief betekent dat recht op aftrek bestaat voor de btw op de kosten voor dit ontwikkelingswerk.

Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben in 2012 aanvankelijk te kennen gegeven dat MFS II-activiteiten onder deze resolutie vallen. Later is ‘verduidelijkt’ dat dit slechts het geval is indien de ontwikkelingsorganisatie voor de MFS-activiteiten btw-ondernemer is. Dit zou van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Het is onze ervaring dat de resolutie BTW-283 door de Belastingdienst soms wel en soms niet van toepassing werd geacht op MFS-activiteiten. Dat is onbevredigend. Vanwege die inconsistente toepassing van resolutie BTW-283 heeft Van Driel Fruijtier btw-specialisten een Wob-verzoek ingediend. En met succes. Uit de openbaar gemaakte documenten is onder meer duidelijk geworden dat de Staatssecretaris van Financiën in maart 2012 zijn toestemming heeft gegeven voor het (vooruitlopend op de actualisatie van de resolutie BTW-283) toepassen van het nultarief op MFS II-activiteiten.

Namens een ontwikkelingsorganisatie hebben Van Driel Fruijtier btw-specialisten de weigering van de btw-teruggaaf voor MFS-activiteiten aangevochten voor Rechtbank Gelderland. In deze procedure gaat het om twee punten. Het eerste punt is of een ontwikkelingsorganisatie verplicht is om binnen 3 maanden na afloop van het kwartaal waarop de btw-teruggaaf ziet een verzoek om teruggaaf in te dienen (standpunt Belastingdienst) of dat dit teruggaafverzoek ook na die driemaandentermijn kan worden ingediend (standpunt Van Driel Fruijtier btw-specialisten). Het tweede punt is of recht op btw-teruggaaf bestaat voor de MFS-activiteiten. Rechtbank Gelderland heeft de ontwikkelingsorganisatie op het eerste punt in het ongelijk gesteld. Op het tweede punt heeft de rechtbank de MFS-organisatie in het gelijk gesteld, omdat de Staatssecretaris van Financiën in 2012 toegestemd heeft met het toepassen van het nultarief op MFS II-projecten. De rechtbank heeft de ontwikkelingsorganisatie ook een schadevergoeding toegekend vanwege de (te) lange duur van de procedure.

De uitspraak van de rechtbank is volgens Van Driel Fruijtier btw-specialisten teleurstellend én hoopgevend. Teleurstellend, omdat de mogelijkheid van het effectueren van de btw-teruggaaf door de rechtbank beperkt wordt tot drie maanden na afloop van het kwartaal waarin de kosten voor de MFS-activiteiten zijn gemaakt. Van Driel Fruijtier btw-specialisten acht dit in strijd met de parlementaire geschiedenis. De uitspraak is ook hoopgevend, omdat de rechtbank erkent dat aan voormelde uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën in 2012 het vertrouwen mag worden ontleend dat recht op btw-teruggaaf bestaat voor de MFS II-activiteiten. De ontwikkelingsorganisatie beraadt zich nog over de vraag of zij hoger beroep instelt bij Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wilt u weten wat deze uitspraak voor u betekent of kan betekenen? Neem dan contact op met Machiel van Driel of Matthijs van der Wulp van Van Driel Fruijtier btw-specialisten op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres info@vandrielfruijtier.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op