5 maart 2012Recht op aftrek verbouwing loods voor tijdelijke bewoning

Investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden, kan een btw-ondernemer volledig tot het btw-ondernemingsvermogen rekenen. Doet een btw-ondernemer dat dan had hij tot 2011 in beginsel recht op volledige aftrek van de btw en moest hij gedurende een periode van 5 (roerende investeringsgoederen) of 10 (onroerende goederen) jaar jaarlijks 19% btw betalen over 1/5 of 1/10 van de aan het privégebruik toe te rekenen aanschaf- of bouwkosten. In de zaak X is een bijzondere situatie aan de orde. Het gaat om een volledig zakelijk gebruikte loods van een v.o.f. waarvan een deel verbouwd wordt om tijdelijk gebruikt te worden voor bewoning door de firmanten. Na de tijdelijke bewoning wordt dit gedeelte weer voor geschikt voor bedrijfsmatig gebruik door de v.o.f. De Hoge Raad twijfelde of in dit geval recht op aftrek bestond omdat ter zake van de aanschaf van de loods geen btw in aftrek was gebracht. Naar de mening van A-G Kokott is het verbouwde deel van de loods een zelfstandig investeringsgoed. Ter zake van dit investeringsgoed bestaat naar de mening van de A-G recht op aftrek indien het verbouwde deel van de loods van meet af aan bestemd was om na de tijdelijke bewoning weer voor zakelijke doeleinden van de v.o.f. te worden gebruikt. Naar de mening van de A-G is het aan de Hoge Raad om dit te beoordelen. Het HvJ EU moet nog arrest wijzen. Voor de conclusie zie 10.6.1.       

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op