20 juli 2012Recht op aftrek verbouwing loods voor tijdelijke bewoning

Een btw-ondernemer kan investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden volledig tot het btw-ondernemingsvermogen rekenen. Indien een btw-ondernemer dit doet, dan had hij tot 2011 in beginsel recht op volledige aftrek van de btw en moest hij, gedurende een periode van 4 jaar (bij roerende investeringsgoederen) of 9 jaar (bij onroerende goederen) na het jaar van ingebruikname, jaarlijks 19% btw betalen over 1/5 of 1/10 van de aan het privégebruik toe te rekenen aanschaf- of bouwkosten.

In de zaak X gaat het om een bijzondere situatie: een volledig zakelijk gebruikte loods van een v.o.f. is gedeeltelijk verbouwd, om tijdelijk gebruikt te worden voor bewoning door de firmanten. Na dit tijdelijke privégebruik is het gedeelte weer in gebruik genomen voor bedrijfsdoeleinden. De v.o.f. heeft de btw op de kosten van de verbouwing volledig in aftrek gebracht. De inspecteur bestreed het recht op aftrek echter, nu ter zake van de aanschaf van de loods geen btw in aftrek was gebracht. Het HvJ EU heeft geoordeeld dat het verbouwde deel van de loods een afzonderlijk investeringsgoed is, ter zake waarvan recht op aftrek bestaat indien het verbouwde deel van de loods van meet af aan bestemd was om na de tijdelijke bewoning weer voor bedrijfsdoeleinden te worden gebruikt. De Hoge Raad zal moeten beoordelen of de v.o.f. inderdaad van meet af aan het voornemen had de loods na de tijdelijke bewoning weer voor bedrijfsdoeleinden te gaan gebruiken.

 

Zie 10.6.1 voor het arrest en meer informatie over de heffing over het privégebruik van goederen.       

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op