2 oktober 2012Reactie van ministerie op motie tariefsverlaging e-books

In een reactie op de door de Tweede Kamer aangenomen motie die de regering oproept zich in te zetten voor verlaging van het btw-tarief voor e-books en digitale kranten, heeft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aangegeven de uitkomsten van de inbreukprocedures die hierop betrekking hebben, af te wachten.

Momenteel kwalificeert het downloaden van e-books en digitale kranten als een elektronische dienst, die belast is tegen het algemene btw-tarief van 21%. Voor papieren boeken en kranten geldt echter het verlaagde btw-tarief van 6%. De Tweede Kamer wil een einde maken aan deze ongelijkheid. Recent werd bekend dat de Europese Commissie inbreukprocedures is gestart tegen Frankrijk en Luxemburg, omdat deze lidstaten sinds 1 januari 2012 het verlaagde btw-tarief voor e-books hanteren.

De minister heeft opgemerkt dat van Nederlandse zijde steun is uitgesproken voor de Franse inzet met betrekking tot dit onderwerp en dat deze steunbetuiging tevens in een brief aan de Europese Commissie is neergelegd. Ook in de Nederlandse reactie op het Europese groenboek voor de toekomst van de btw is aangegeven dat Nederland de discussie over een verlaagd tarief voor het downloaden van e-books en digitale kranten niet uit de weg wil gaan.

Minister Van Bijsterveldt heeft tevens gereageerd op een brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen, die pleiten voor toepassing van de onderwijsvrijstelling voor digitaal lesmateriaal. Zij heeft aangegeven dat per 2011 reeds het verlaagde tarief van 6% geldt voor digitale educatieve informatie op fysieke dragers die kennelijk (nagenoeg) uitsluitend bestemd is voor onderwijs. Langs elektronische weg verrichte diensten, zoals de levering van (onderwijs)software, valt hier vooralsnog niet onder. In afwachting van de uitkomst van de lopende inbreukprocedures houdt de minister het verzoek van de Groep Educatieve Uitgeverijen aan.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op