26 mei 2016Reactie op Kamervragen inzake de btw-aftrek ter zake van Groningse aardbevingsschade

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op nieuwe Kamervragen over de btw en de schadeafwikkeling in het Groningse aardbevingsgebied.

Door de Tweede Kamer zijn opnieuw vragen gesteld over het recht op btw-aftrek van de NAM ter zake van de schadeherstelwerkzaamheden in het Groningse aardbevingsgebied. Omdat veel Kamervragen betrekking hebben op informatie van een concrete belastingplichtige, zoals de NAM, kan de staatssecretaris op veel van de gestelde Kamervragen slechts algemene antwoorden geven.

Net als in de reactie van de Minister van Economische Zaken op de eerder gestelde Kamervragen, geeft de staatssecretaris aan dat de rechtsbetrekking bepalend is voor de vraag wie de afnemer is van de schadeherstelwerkzaamheden. Dit betekent dat als de schadelijdende partij (de gedupeerde) de opdracht heeft gegeven tot de herstelwerkzaamheden en de schadeveroorzaker uitsluitend de factuur betaalt, de schadelijdende partij de afnemer is. Daarnaast geldt dat de afnemer slechts recht heeft op btw-aftrek indien en voor zover de schadeherstelwerkzaamheden voor aftrekgerechtigde activiteiten worden gebruikt en dat hij moet beschikken over een correcte factuur.

Omdat het huidige beleid inzake het recht op btw-aftrek ter zake van schadeherstelwerkzaamheden ten onrechte ervan uitgaat dat de schadelijdende partij de afnemer is zal dit beleid bij de eerste actualisering van het aftrekbesluit worden aangepast. De goedkeuring dat de schadeveroorzakende partij (onder voorwaarden) de btw ter zake van de schadeherstelwerkzaamheden toch in aftrek mag brengen zal dan worden ingetrokken, aldus de staatssecretaris.

 De antwoorden op de Kamervragen bevatten weinig nieuwe informatie. Wat wel nieuw is, is dat de staatssecretaris expliciet erkent dat het huidige beleid inzake de btw-aftrek ter zake van schadeherstelwerkzaamheden verouderd is en dat dit beleid geactualiseerd moet worden. Niet het feitelijk genot, maar de rechtsbetrekking is bepalend voor de vraag wie de afnemer is van de schadeherstelwerkzaamheden. Voor meer informatie over het recht op btw-aftrek zie 10.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op