1 november 2019Reactie BTW-INSTITUUT op wetsvoorstel nieuwe btw-regels e-commerce

BTW-INSTITUUT heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie van het wetsvoorstel met de nieuwe btw-regels voor e-commerce per 1 januari 2021.

Dit wetsvoorstel implementeert de nieuwe btw-regels voor e-commerce die met ingang van 1 januari 2021 in werking (moeten) treden. In dit wetsvoorstel zijn in de eerste plaats nieuwe regels opgenomen voor afstandsverkopen van goederen binnen de EU en afstandsverkopen van goederen van buiten de EU. Het gaat hier om grensoverschrijdende leveringen aan consumenten binnen de EU. Een belangrijke wijziging is dat de huidige drempelbedragen verdwijnen. Hierdoor is vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd in de lidstaat van de consument, maar voor kleine ondernemers is voorzien in een (uniforme) uitzondering door middel van een drempelbedrag.

Het tweede dat het wetsvoorstel regelt is dat de huidige Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS) aanzienlijk wordt uitgebreid (vanaf dat moment: OSS), zowel voor ondernemers buiten de EU (niet-Unieregeling) als voor ondernemers binnen de EU (Unieregeling). Hierdoor kan de btw die een ondernemer in andere lidstaten verschuldigd is in Nederland in de OSS-aangifte aangeven en betalen. Hierdoor wordt een btw-registratie en het indienen van btw-aangiften in een andere lidstaat voorkomen. Voor elektronische interfaces (platforms), zoals Amazon, eBay, Bol.com etc, die afstandsverkopen faciliteren gaan voorts met ingang van 1 januari 2021 bijzondere regels gelden. Deze regels houden – kort gezegd – in dat de afstandsverkopen van goederen van buiten de EU met een waarde van niet meer dan € 150 alsmede afstandsverkopen binnen de EU door een ondernemer uit een derde land via deze platforms voor de btw opgeknipt worden in een levering aan en door de platforms.

De btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een waarde van niet meer dan € 22 zal met ingang van 1 januari 2021 worden geschrapt. Om dubbele heffing (bij invoer en bij de levering aan de consument in een lidstaat) te voorkomen, gaat voor de afstandsverkopen van goederen van buiten de EU met een waarde van niet meer dan € 150 vanaf 1 januari 2021 een optionele invoerregeling gelden. Op grond van deze regeling blijft de invoer buiten de btw-heffing en wordt uitsluitend de opvolgende levering aan de consument belast. Wordt van deze regeling geen gebruikgemaakt dan kunnen post- en koeriersbedrijven gebruikmaken van de regeling voor post- en koeriersdiensten op grond waarvan de bij de consumenten te innen invoer-btw niet bij invoer wordt voldaan, maar maandelijks in een aangifte.

In onze reactie hebben wij een aantal specifieke punten in het wetsvoorstel en de toelichting daarop benoemd die naar onze mening voor verbetering of verduidelijking vatbaar zijn. Benieuwd naar deze reactie? U kunt deze hier nalezen.

Wilt u weten wat de nieuwe btw-regels voor e-commerce voor uw organisatie betekenen en hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden? Neem dan contact op met Frank Resseler op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres frank@btwinstituut.nl.   

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op