24 mei 2019Reactie BTW-INSTITUUT op wetsvoorstel btw quick fixes

BTW-INSTITUUT heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie van het wetsvoorstel implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

Dit wetsvoorstel implementeert twee van de vier zogenoemde ‘btw quick fixes’ die met ingang van 1 januari 2020 in werking (moeten) treden: de nieuwe regeling inzake voorraad op afroep en de toerekening van het intracommunautair(e) verzending of vervoer bij ketentransacties. Daarnaast wordt in de toelichting op het wetsvoorstel kort ingegaan op de twee andere btw quick fixes. De eerste daarvan is dat een juist btw-identificatienummer van de afnemer en een correcte Opgaaf intracommunautaire prestaties voorwaarden worden voor het nultarief voor intracommunautaire leveringen. Deze maatregel is niet in het wetsvoorstel meegenomen, omdat implementatie plaats zal vinden door wijziging van het Uitv.besl. OB 1968. De laatste btw quick fix is dat er een (weerlegbaar) bewijsvermoeden gaat gelden voor de verzending of het vervoer van naar een andere lidstaat indien de leverancier over twee voorgeschreven niet-tegenstrijdige bewijsstukken beschikt. Deze bewijsvermoedens vergen geen implementatie, omdat zij in de rechtstreeks toepasselijke Btw-uitvoeringsverordening staan.

In onze reactie hebben wij een aantal specifieke punten in het wetsvoorstel en de toelichting daarop benoemd die naar onze mening niet correct zijn dan wel voor verduidelijking vatbaar zijn. Benieuwd naar deze reactie? U kunt deze hier nalezen.

Wilt u weten wat de btw quick fixes voor uw organisatie betekenen en hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden? Neem dan contact op met Frank Resseler op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres frank@btwinstituut.nl.   

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op