27 april 2012Rapport inspecteur wekt vertrouwen dat sprake is van exploitatie coffeeshop

De exploitant van een coffeeshop kan, naar het oordeel van Hof Den Bosch, aan een rapport van een afgelegd bezoek van de Inspecteur van de Belastingdienst het vertrouwen ontlenen dat zijn activiteiten ter zake van softdrugs voor de btw aan te merken zijn als de levering van softdrugs, nu de activiteiten als zodanig door de Inspecteur zijn omschreven. Aan de exploitant was een naheffingsaanslag btw opgelegd, omdat de Inspecteur van mening was dat hij niet handelde in softdrugs (waarover geen btw is verschuldigd), maar zijn pand en personeel ter beschikking stelde aan een entiteit die de softdrugs in- en verkocht en de voorraad bijhield (waarover wel btw is verschuldigd). De exploitant beriep zich vervolgens op het bezoekrapport. Dat in het rapport het voorbehoud is gemaakt dat aan een bedrijfsbezoek geen vertrouwen kan worden ontleend betreffende de aanvaardbaarheid van enige fiscale aangifte, doet volgens het hof niets af aan het opgewekte vertrouwen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op