17 augustus 2017Puzzeltocht buiten attractiepark belast met 21% btw

Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht in een vervoermiddel dat ter beschikking wordt gesteld door een exploitant van een attractiepark, waarbij de puzzeltocht buiten het attractiepark plaatsvindt, is belast met 21 % btw.

 

Het verlenen van toegang tot een attractiepark is belast met 6% btw. Het tegen een afzonderlijke vergoeding gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht in of op een daarvoor ter beschikking gesteld vervoermiddel dat door de deelnemer zelf wordt bestuurd, waarbij de puzzeltocht nagenoeg geheel buiten het attractiepark plaatsvindt, valt volgens de Belastingdienst niet onder het toegang verlenen tot het attractiepark. Ook niet als de start en finish van de puzzeltocht in het attractiepark zijn of als de puzzeltocht het hoofdbestanddeel is van een arrangement dat het attractiepark aanbiedt. Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht is ook niet aan te merken als het gelegenheid geven tot actieve sportbeoefening of het vervoer van personen. Dit betekent dat het gelegenheid geven tot een deelname aan een puzzeltocht buiten het attractiepark  belast is met 21% btw.

 

Ten aanzien van het gelegenheid geven tot sportbeoefening in een sportaccommodatie is beslist dat hiervan ook sprake kan zijn indien de sportbeoefening buiten de sportaccommodatie plaatsvindt, maar de sportaccommodatie wel de start en finish is (zie 5.2.2). Het verlaagde btw-tarief voor attractieparken ziet echter specifiek op het verlenen van toegang tot het attractiepark. Gelet op het uitgangspunt dat verlaagde btw-tarieven strikt moeten worden uitgelegd, wekt het daarom geen verwondering dat de Belastingdienst het standpunt inneemt dat een puzzeltocht buiten het attractiepark niet onder het verlenen van toegang tot een attractiepark wordt gerangschikt. Indien de puzzeltocht onderdeel uitmaakt van een arrangement is het mogelijk dat deze prestatie voor de btw-heffing niet ‘los’ moet worden gezien, maar opgaat in een met 6% btw belaste prestatie, zoals het verlenen van toegang tot een attractiepark. Of hiervan sprake is, zal per geval beoordeeld moeten worden.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op