30 januari 2015Proefprocedure btw en horeca

Op dit moment is een proefprocedure aanhangig over de btw-heffing bij een restaurant die alcoholische dranken van de kaart verkoopt. In die situatie geldt dat de restaurantdiensten belast zijn met 6% btw en het verstrekken van alcoholische dranken belast is met 21% btw. Voor zover ons bekend (de exacte inhoud van de gronden van het bezwaar zijn ons niet bekend) wordt in de proefprocedure het standpunt ingenomen dat dit in strijd zou zijn met het unierecht. Op grond van het unierecht zou sprake zijn van één dienst die onder het 6%-tarief valt. Steun voor dit standpunt wordt gezocht in art. 6 btw-verordening waaruit blijkt dat een restaurant- of cateringdienst één dienst is. Het splitsen van deze ene dienst in een restaurant- of cateringdienst (belast met 6%) enerzijds en de levering van alcoholische dranken (21% btw) anderzijds, zoals Nederland doet, zou hiermee in strijd zijn.

Wij achten voormeld standpunt niet overtuigend. De veronderstelling is namelijk dat Nederland met de uitsluiting van het verstrekken van alcoholische dranken van het 6%-tarief -in strijd met het unierecht- twee prestaties zou onderkennen. Naar onze mening is die veronderstelling niet juist. Volgens post b.12 jo. a.1 van Tabel I Wet OB is sprake van één dienst die deels belast is met 6% btw en deels belast is met 21% btw. Kan dat? Ja, de btw-richtlijn geeft hiertoe expliciet de mogelijkheid Bijlage III, post 12bis btw-richtlijn) aan de EU-lidstaten. Bovendien heeft het HvJ EU in het Talacre Beach Caravan Sales Ltd-arrest geen problemen gezien in het uitsluiten van een onderdeel(!) van een prestatie van het nultarief door het Verenigd Koninkrijk. Naar onze mening is het uitsluiten van de alcoholische dranken van het 6%-tarief voor restaurant- en cateringdiensten derhalve niet in strijd met het unierecht.  

Het voorgaande betekent dat wij de kans op succes in deze proefprocedure gering achten. Uiteraard kunt u als (gemachtigde van) een horecabedrijf voor alle zekerheid ter behoud van rechten pro forma (d.w.z.: zonder het vermelden van de gronden) bezwaar te maken tegen de voldoening van 21% btw over het verstrekken van alcoholische dranken als onderdeel van restaurant- en cateringdiensten en verzoeken om dit bezwaar aan te houden in afwachting van de uitkomst van de proefprocedure.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op