18 juli 2013Privégebruik pand van rechtspersoon om niet geen vrijgestelde verhuur

In de gevoegde zaken Medicom SPRL en Maison Patrice Alard SPRL is door het Belgische Hof van Cassatie gevraagd of het privégebruik van onroerend goed door beheerders, bestuurders of vennoten van een rechtspersoon kwalificeert als de van btw-heffing vrijgestelde verhuur van onroerend goed door de rechtspersoon. Het Hof van Cassatie twijfelt met name aan het antwoord op deze vraag, omdat dit privégebruik voor de (Belgische) inkomstenbelasting beschouwd wordt als een voordeel in natura. Tevens vraagt het Hof van Cassatie zich af of het voor de btw-vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed van relevant is of er een noodzakelijk verband bestaat tussen de exploitatie van het bedrijf en de terbeschikkingstelling aan de beheerders, bestuurders of vennoten.

Het HvJ EU heeft in dit arrest beslist dat het privégebruik van een (deel van het) onroerend goed door de beheerders, bestuurders of vennoten van de rechtspersoon geen vrijgestelde verhuur is van onroerend goed. Doorslaggevend voor dit oordeel is dat geen huurprijs is bedongen. Dat de (Belgische) inkomstenbelasting deze terbeschikkingstelling belast als een voordeel in natura maakt dit niet anders. Daarnaast acht het HvJ EU het voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor verhuur van onroerend goed irrelevant of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bedrijfsactiviteiten en het privégebruik van het pand door de beheerders, bestuurders of vennoten bestaat.

Voor meer informatie over het privégebruik van bedrijfsgoederen zie 10.6.1 btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op