3 januari 2014Printprijsregeling per 2015 afgeschaft

De printprijsregeling houdt in dat een btw-ondernemer ter zake van de vervaardiging van een film- of videoproductie geen 21% btw berekent over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten, maar over de printprijs, een bedrag van € 0,34 (excl. btw) per meter film. Hierdoor is over een gering bedrag btw verschuldigd, terwijl de btw op de productiekosten van de film of video wel volledig aftrekbaar is. Met name voor instellingen die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn, zoals publieke omroepen en charitatieve instellingen, is dit een gunstige regeling.

De staatssecretaris heeft besloten om de printprijsregeling per 2015 in te trekken. Als reden wordt vermeld dat dit beleid achterhaald is. Voor publieke omroepen die in eigen bedrijf film- of videoproducties vervaardigen had de staatssecretaris -in verband met de afschaffing van de integratieheffing per 2014- reeds een overgangsregeling toegezegd die inhoudt dat publieke omroepen in 2014 de printprijsregeling mogen toepassen. Nu blijkt dat ook andere organisaties de printprijsregeling nog tot 1 januari 2015 mogen toepassen. De intrekking van de printprijsregeling per 2015 zal tot gevolg hebben dat het laten produceren van een film of video (TV-commercial bijv.) voor instellingen met een gering aftrekrecht (charitatieve instellingen bijv.) duurder wordt.

Zie voor meer informatie over de printprijsregeling 4.17 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op