19 september 2019Prinsjesdag 2019: de maatregelen

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen gepubliceerd van het kabinet Rutte III. In dit nieuwsbericht zetten wij de voorgenomen btw- en ovb-maatregelen voor 2020 en 2021 op een rij.

2020: verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven

Volgens de huidige btw-regels geldt voor elektronische uitgaven belast het normale btw-tarief, terwijl de lidstaten voor papieren publicaties een verlaagd btw-tarief hanteren.De afgelopen jaren heeft Nederland zich binnen de EU ingespannen voor de mogelijkheid om een verlaagd tarief te hanteren voor langs elektronische weg geleverde boeken (e-books), digitale kranten en tijdschriften. Na het vaststellen van een richtlijn door de Raad van de Europese Unie hebben de lidstaten nu de mogelijkheid het verlaagde btw-tarief in de nationale wetgeving op te nemen. Nederland maakt van deze mogelijkheid gebruik en hanteert vanaf 1 januari 2020 het 9%-tarief voor de levering of het uitlenen van elektronische uitgaven en het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

2020: quick fixes

In de Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten worden vier ‘quick fixes’ geregeld. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2020 in werking en betreft deze vier onderwerpen:

  • de btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer in een andere lidstaat aanhoudt op afroep van een bij hem bekende afnemer;
  • een regeling voor zogeheten ketentransacties, waarmee bepaald wordt welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering heeft te gelden;
  • het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten;
  • de status van het btw-identificatienummer.

Klik hier voor een verdere toelichting op de vier quick fixes.

2021: verhoging ovb voor niet-woningen

Ter dekking van de voorstellen uit het Klimaatakkoord wordt de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 7%. Onder de term ‘niet-woningen’ vallen bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions. Met deze maatregel beoogt het kabinet bij de dekking van het klimaatakkoord de burger te ontzien en het bedrijfsleven te laten meebetalen. De verhoging treedt in op 1 januari 2021.

In maart 2019 dienden de Tweede Kamerleden Dik-Faber en Ronnes een motie in om een verkenning uit te voeren naar een gedifferentieerde overdrachtsbelasting, waarbij starters vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning met een hoger tarief te maken krijgen. De verwachting was dat de uitkomst van dit onderzoek verwerkt zou worden in de Prinsjesdagstukken. Minister Ollongren geeft echter aan dat deze motie nog in behandeling is en belooft de Tweede Kamer te informeren in oktober 2019. 

Heeft u vragen over één van de btw- of ovb-maatregelen uit de Prinsjesdagstukken? Neem voor meer informatie contact met ons op via 078 – 622 54 52.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op