13 december 2018Preventieve schuldhulp aan mensen met verstandelijke beperking btw-vrijgesteld

Op grond van art. 11-1-f Wet OB en post b.33 zijn vrijgesteld van btw de diensten verricht door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening, met uitzondering van bewindvoering in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling, voor zover de diensten niet al kunnen worden gebracht onder art. 11-1-j Wet OB.

Feiten

Een advieskantoor verricht werkzaamheden bestaande uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet met gebruikmaking van de instrumenten beschermingsbewind of curatele. Het advieskantoor verricht de diensten vrijwel uitsluitend voor personen met een verstandelijke beperking. Geen van de klanten van het advieskantoor is in staat om zelfstandig zijn financiën te beheren. Het advieskantoor is van mening dat haar diensten zijn vrijgesteld van btw, in tegenstelling tot de inspecteur.

Rechtbank

De rechtbank overweegt dat het begrip schuldhulpverlening als bedoel in post b.33 niet is gedefinieerd in fiscale wet- of regelgeving. De Nota van Toelichting bij het Besluit van 15 december 2005 (Stb. 2005,687) bevat de nodige aanknopingspunten. Uit de Nota van Toelichting volgt dat onder schuldhulpverlening in de praktijk verschillende werkzaamheden vallen, zoals budgetbegeleiding, budgetadvisering, budgetbeheer, schuldregeling in het kader van het minnelijke traject en de afgifte van verklaringen in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Verder volgt uit de Nota van Toelichting dat instellingen op het gebied van schuldhulpverlening zich bezighouden met de verschillende aspecten daarvan, zoals het bieden van hulp bij het oplossen van problematische schuldsituaties, het voorkomen dat bij de betrokkenen wederom een problematische schuldsituatie ontstaat en het vinden van een financiële oplossing voor problematische schuldsituaties.
De rechtbank stelt dat het bovenstaande geen andere conclusie toelaat, dan dat niet alleen hulp bij problematische schulden, maar ook schuldpreventie onder schuldhulpverlening valt in de door de wetgever bedoelde zin in post b.33.

De conclusie dat schuldhulpverlening ook preventieve schuldhulp omvat, sluit ook aan bij de ratio van post b.33 volgens de rechtbank: het gaat immers om de vrijstelling voor sociale en culturele prestaties. De rechtbank twijfelt er niet aan dat de diensten die het advieskantoor verrichten een sociaal karakter hebben. Het is immers van breder maatschappelijk belang dat mensen die hun eigen financiën niet kunnen beheren, daar hulp bij krijgen. Ook vanuit deze optiek valt schuldpreventie aan die personenb on het begrip ‘schuldhulpverlening’.

Tip-teken! Wij zijn het eens met het oordeel van de rechtbank. Zie 8.2.5 voor meer informatie over de sociaal-culturele vrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op