11 december 2012Prestaties over en weer bij ontwikkeling medicijn tegen antrax?

Een B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling van een medicijn tegen antrax. In dit verband heeft zij een overeenkomst met de Staat der Nederlandsen (hierna: de Staat) afgesloten, voor wie met het oog op mogelijk bio-terrorisme belangrijk is dat een dergelijk medicijn beschikbaar komt. Op grond van deze overeenkomst draagt de Staat bij in de kosten van ontwikkeling van het medicijn, al naar gelang bepaalde fasen in het ontwikkelingsproces zijn afgerond. De Staat verkrijgt -bij registratie van het medicijn- het recht om het medicijn met voorrang boven anderen en tegen een gereduceerde prijs te kopen (preferred buyer). In de overeenkomst is tevens bepaald dat de B.V. op verzoek van de Staat een zekere voorraad van het medicijn ten behoeve van de Staat zal aanhouden. In de overeenkomst is voorzien in een pay back van de door de Staat verstrekte bijdrage(n). Wanneer de B.V. het medicijn aan derden verkoopt, dient zij 2% van de verkoopopbrengst te betalen tot een maximum van de bijdrage(n) van de Staat in de ontwikkelingskosten.

In 2005 heeft de B.V. ruim een miljoen euro ontvangen van de Staat. In geschil is of dit bedrag de vergoeding vormt een btw-belaste prestatie door de B.V. aan de Staat. Rechtbank Leeuwarden meent van wel. Hof Leeuwarden heeft daarentegen geoordeeld dat de Staat een prestatie (het verstrekken van krediet) aan de B.V. heeft verricht en niet omgekeerd. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld.

De A-G heeft de Hoge Raad geadviseerd om het cassatieberoep gegrond te verklaren. De A-G is van mening dat het hof ten onrechte de opvatting huldigt dat de Staat aan de B.V. krediet verstrekt en dat de B.V. ten tijde van het verkrijgen van de bijdrage dus geen tegenprestatie heeft verricht. Naar de mening van de A-G is het heel goed mogelijk dat de Staat en de B.V. over en weer prestaties aan elkaar verrichten. Omdat niet onderzocht is of hiervan sprake is, adviseert de A-G de Hoge Raad om de zaak te verwijzen naar een ander hof voor nader feitenonderzoek. De Hoge Raad moet nog een beslissing nemen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op