22 oktober 2012Prejudiciële vragen over btw-behandeling verkoop kortingskaarten

Een B.V. geeft bonnen uit die recht geven op korting bij onder andere restaurants, bioscopen, hotels, sauna’s en dergelijke. Zij verkoopt deze kortingsbonnen aan particulieren en past hierbij de btw-vrijstelling voor de verkoop van cadeaubonnen toe. In het verleden is aan de B.V. een naheffingsaanslag opgelegd, omdat de inspecteur van mening was dat deze bonnen niet als cadeaubonnen kwalificeerden. De Hoge Raad heeft in 1998, onder verwijzing naar de resolutie van 22 december 1992, nr. VB92/2060 geoordeeld dat wel degelijk sprake is van de verkoop van cadeaubonnen, omdat de bonnen gebruikt kunnen worden als (gedeeltelijke) betaling van goederen.

Bovengenoemde resolutie is in 1999 vervangen door het besluit van 30 december 1999, nr. VB99/2649. In dit besluit staat aangegeven dat kortingsbonnen – anders dan cadeaubonnen – niet kwalificeren als waardepapieren. Dit betekent dat de verkoop van kortingsbonnen niet is vrijgesteld, maar belast is met 19% (thans: 21%) btw. De inspecteur, die van mening is dat de door de B.V. verkochte bonnen kwalificeren als kortingsbonnen, heeft dan ook een naheffingsaanslag opgelegd. De B.V. brengt daartegenin dat sprake is van de verkoop van ‘andere waardepapieren’ als bedoeld in de Wet OB of ‘andere handelspapieren’ als bedoeld in de btw-richtlijn.

In eerste aanleg is door Rechtbank Breda geoordeeld dat de bonnen geen ‘andere waardepapieren’ of ‘andere handelspapieren’ vormen en de B.V. daarom niet de vrijstelling voor financiële handelingen mag toepassen. Hof Den Bosch is echter niet zeker van de uitleg van de uitdrukkingen ‘andere waardepapieren’ en ‘andere handelspapieren’ en heeft het HvJ EU daarom de prejudiciële vragen gesteld of de door de B.V. verkochte bonnen als zodanig kwalificeren en zo ja, of de uitgifte en verkoop van de bonnen vrijgesteld zijn van btw-heffing.

Zie 8.3.1.6 voor het beleidsbesluit en de uitspraak van het hof.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op