10 april 2012Prejudiciële vragen inzake btw-vrijstelling verwerving en invoer tandprothesen?

De levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici is in Nederland sinds 1 januari 2008 vrijgesteld van btw-heffing. De invoer (aankoop in derde land) en verwerving (aankoop in andere EU-lidstaat) van deze goederen is vrijgesteld indien de levering in het binnenland in elk geval is vrijgesteld. De woorden ‘in elk geval’ zijn voor verschillende uitleg vatbaar. Thans zijn er vier cassatieprocedures aanhangig omtrent de vraag of de invoer en/of verwerving door een Nederlandse tandarts of tandtechnicus vrijgesteld is van btw-heffing. De staatssecretaris gaat uit van een strikte uitleg: omdat niet iedere levering van tandprothesen is vrijgesteld, is de invoer en de verwerving van tandprothesen altijd belast met 19% btw.  Volgens een andere visie is de vrijstelling van toepassing indien de tandprothesen ingevoerd of verworven worden door een tandarts of tandtechnicus. A-G Van Hilten meent dat de btw-vrijstelling van toepassing is indien de leverancier een tandarts of tandtechnicus is (ook indien de tandprothesen op grond van het Duitse recht met 0% btw geleverd zijn!). Omdat het niet met zekerheid te zeggen is welk standpunt de goedkeuring van het HvJ EU kan wegdragen, adviseert de A-G de Hoge Raad om hierover prejudiciële vragen te stellen. Voor meer informatie zie 8.2.1.4.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op